c S
Računsko sodišče zadovoljno z napredkom pri obravnavi uroloških bolnikov 19.11.2018 11:20 Ljubljana, 19. novembra (STA) - Potem ko je računsko sodišče v novembra lani izdanem poročilu navedlo, da ministrstvo za zdravje ni bilo uspešno pri obravnavi problematike raka prostate, pa letos ugotavlja pozitivne premike na tem področju. Ti kažejo, da bodo urološki bolniki v prihodnosti deležni bolj učinkovite obravnave, so sporočili z računskega sodišča.

V poročilu o reviziji uspešnosti ministrstva za zdravje pri obravnavi problematike raka prostate je računsko sodišče v poročilu novembra lani med drugim navedlo, da ministrstvo v obdobju od leta 2014 do 15. septembra 2017 ni razpolagalo s točnimi podatki o čakalnih dobah in ni imelo neposrednega in stalnega vpogleda v podatke o številu urologov v javni mreži.

Sodišče je ugotovilo, da je premajhno število urologov eden ključnih vzrokov za nastanek predolgih čakalnih dob na področju urologije. V letu 2017 je bilo po podatkih računskega sodišča v Sloveniji aktivnih 49 specialistov urologije in 28 specializantov na področju urologije, kar Slovenijo uvršča na rep držav EU po številu urologov na 100.000 prebivalcev.

Po letu dni je računsko sodišče preverilo spremembe na tem področju in z zadovoljstvom ugotavlja, da so učinki zahtev in priporočil iz revizije že vidni.

Kot navaja računsko sodišče, je Univerzitetni klinični center Ljubljana letos pridobil robota za izvajanje operacij raka prostate, hkrati se je število urologov v javnem zdravstvenem sistemu povečalo za 6,5 odstotka glede na leto 2017 in skoraj za deset odstotkov glede na leto 2016.

Po zaključku revizije je bilo razpisanih 14 novih mest za specializacije poleg 11 specializacij, ki so bile razpisane med izvajanjem revizije, kar bo v prihodnje še povečalo število urologov v sistemu.

Računsko sodišče pozdravlja tudi povezovanje ključnih deležnikov na tem področju. Po navedbah sodišča dosežen dialog med revidiranci, civilno družbo in strokovnjaki pomeni korist za reševanje problematike, prinaša bolj kakovostno obravnavo uporabnikov storitev in učinkovitejšo porabo javnih sredstev.

Rak prostate je v Sloveniji najpogostejši rak pri moških in drugi najpogostejši rak skupno.