c S
Inšpektorji v kamnolomih na območju Natura 2000 odkrili številne kršitve 17.11.2018 12:50 Ljubljana, 16. novembra (STA) - Inšpektorji inšpektorata za okolje in prostor so pri nadzoru kamnolomov in dnevnih kopov v območjih Natura 2000 ugotovili številne kršitve. Kot so sporočili iz okoljskega ministrstva, so inšpektorji preverili 15 kamnolomov in tri gramoznice, kršitve pa so ugotovili pri 13 zavezancih. Največ jih ni imelo opravljenih meritev emisij hrupa v okolje.

Z akcijo nadzora kamnolomov in dnevnih kopov v območjih Natura 2000 so želeli inšpektorji za okolje in naravo preveriti vplive na obremenjevanje okolja, vod in narave z delovanjem kamnolomov, ki se nahajajo v območju Natura 2000, so danes sporočili iz ministrstva za okolje in prostor.

Pri 13 zavezancih so ugotovili kršitve zahtev zakona o varstvu okolja, zato so izdali 13 ureditvenih odločb. Devet zavezancev ni imelo opravljenih meritev emisij hrupa v okolje, dva pa nista imela opravljenih meritev emisij snovi v zrak iz naprav za sejanje oziroma drobljenje mineralnih surovin.

Nepravilnosti so ugotovili tudi glede ravnanja z odpadki, in sicer pri petih zavezancih, pri dveh pa so ugotovili nepravilnosti glede lovilnika olj. Pri enem zavezancu so odkrili še nepravilno ravnanje z odpadnimi vodami. Zaradi kršitev je inšpektorat sedmim zavezancem izdal odločbo o prekršku.

Vsem zavezancem, ki so se nahajali v območju Natura 2000 oz. v njegovi bližini z zabeleženim neugodnim stanjem habitatnih tipov in kvalifikacijskih vrst, so inšpektorji izrekli ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.