c S
Število hitro rastočih podjetij lani upadlo 17.11.2018 18:50 Ljubljana, 17. novembra (STA) - Število hitro rastočih podjetij v Sloveniji se je lani nekoliko zmanjšalo. Bilo jih je 5366, potem ko jih je bilo leto prej 6150. Od vseh je 275 takšnih, ki visoko rast ohranjajo že šesto leto zapored. Kot kaže analiza Ajpesa, je največ hitro rastočih podjetij, več kot četrtina, v predelovalnih dejavnostih.

Ajpes seznam hitrorastočih podjetij pripravlja vsako leto za minulo petletno obdobje, v tokratno analizo, ki se nanaša na obdobje med letoma 2013 in 2017, je bilo vključenih 122.942 gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov.

Hitro rastoča podjetja so v omenjenem obdobju predstavljala 4,4 odstotka vseh gospodarskih subjektov, kar je pol odstotne točke slabše od rezultata v prejšnjem petletnem obdobju 2012-2016, ko jih je bilo 6150 oz. 4,9 odstotka. Glede na velikost se jih je nekaj več kot polovica uvrščala med mikro podjetja.

Hitro rastoča podjetja so v letu 2017 zaposlovala več kot petino vseh delavcev v državi oz. 98.299 ter skupaj ustvarila 21,1 milijarde evrov čistih prihodkov od prodaje in 1,1 milijarde evrov čistega dobička.

Največ hitro rastočih podjetij je v osrednjeslovenski regiji (1925 podjetij oz. 35,9 odstotka vseh), sledita podravska regija s 693 podjetji oz. 12,9 odstotka vseh in savinjska regija (605 podjetij oz. 11,3 odstotka).

Najpomembnejše po številu hitro rastočih podjetij so predelovalne dejavnosti. Med 15.376 podjetji v teh panogah je bilo hitro rastočih kar 1372, to je 25,6 odstotka vseh.

Predelovalnemu sektorju je sledila dejavnost trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil - v tej panogi je bilo namreč hitro rastočih podjetij 22,4 odstotka.

Do lanskega znižanja je število hitro rastočih podjetij zadnjih deset let naraščalo. V obdobju med letoma 2008 in 2012 jih je bilo 3725, do leta 2016 se je ta številka povzpela na 6150, lani pa nato upadla na že omenjenih 5366.