c S
Avtomobilska zavarovanja zaradi zvišanja zavarovalnih vsot še ne bodo dražja 17.11.2018 18:45 Ljubljana, 17. novembra (STA) - Najnižje zavarovalne vsote, do katerih morajo zavarovalnice v primeru prometne nesreče kriti nastalo škodo, se bodo v skladu s sklepom vlade 1. januarja zvišale. Kljub temu pa so v vseh večjih zavarovalnicah v Sloveniji za STA zatrdili, da zaradi tega ne bodo zvišali tudi premij obveznega avtomobilskega zavarovanja.

Zavarovalne vsote, do katerih imajo zavarovalnice obveznost kriti nastalo škodo v prometnih nesrečah, so v Sloveniji zakonsko določene in so enake pri vseh zavarovalnicah.

Vlada je zneske najnižjih zavarovalnih vsot za zavarovanje avtomobilske odgovornosti zvišala na četrtkovi seji. Sledeč julija objavljenemu sklepu Evropske komisije je najnižjo zavarovalno vsoto v primeru telesne poškodbe zvišala s pet na 5,24 milijona evrov na škodni dogodek ne glede na število oškodovancev oz. na 1,05 milijona evrov na oškodovanca. V primeru gmotne škode pa se je najnižja zavarovalna vsota zvišala z enega na 1,05 milijona evrov na škodni dogodek.

Spremembe so objavljene v zadnji številki uradnega lista, uporabljati pa se bodo začele 1. januarja 2019. Kot določa zakon o obveznih zavarovanjih v prometu, bodo z zvišanjem predpisanih najnižjih zavarovalnih vsot novi zneski veljali tudi za že sklenjena zavarovanja.

Zakon tako visoke zavarovalne vsote določa z namenom, saj lahko lastnik z uporabo vozila povzroči tretjim osebam zelo veliko škodo.

"Zaradi povišanja zavarovalnega kritja sprememba premij obveznega avtomobilskega zavarovanja zaenkrat ni predvidena," so za STA sporočili iz zavarovalnice Generali. Da premij omenjenega obveznega zavarovanja ne bodo podražili, so zatrdili tudi v zavarovalnicah Grawe, Adriatic Slovenica, Zavarovalnici Sava in Zavarovalnici Triglav.

Po podatkih Javne agencije RS za varnost prometa se je lani v Sloveniji zgodilo 17.584 prometnih nesreč. Če povzročitelji ne bi imeli sklenjenega zavarovanja, bi za nastalo škodo odgovarjali osebno in neomejeno z vsem svojim premoženjem. Zavarovanje avtomobilske odgovornosti je zato obvezno in brez tega v Sloveniji vozila ni dovoljeno uporabljati v cestnem prometu.