c S
SDH in Kad prodajata delnice Cetisa 18.11.2018 18:28 Ljubljana, 17. novembra (STA) - Slovenski državni holding (SDH) in Kapitalska družba (Kad) sta se odločila umakniti iz lastništva celjskega Cetisa, ki ga sicer obvladuje družba MSIN. Objavila sta vabilo k dajanju ponudb za nakup skupaj 15,28-odstotnega deleža družbe, pri čemer SDH prodaja 7,47 odstotka, Kad pa 7,80 odstotka delnic. Ponudbe pričakujeta do 30. novembra opoldne.

Vabilo k dajanju ponudb za nakup Cetisa, ki je objavljeno na spletni strani SDH, se nanaša na celoten paket delnic Cetisa, ki je v lasti SDH in Kada, torej na 30.557 delnic oz. 15,28 odstotka delnic. Ponudba mora veljati do vključno 31. decembra, ponudnik pa mora predložiti izjavo, da razpolaga z dovolj finančnimi sredstvi za izpolnitev ponudbe. Odpiranje ponudb ne bo javno.

Prodajalca sicer nista zavezana k sklenitvi pogodbe o prodaji delnic z najugodnejšim oz. katerimkoli ponudnikom, v postopku izbire pa se lahko odločita za nadaljnja pogajanja s ponudniki, v primeru večjega števila ponudb tudi za izvedbo dražbe.

Cetis, ki je eno vodilnih evropskih podjetij na področju izdelkov in storitev, povezanih s tiskarsko dejavnostjo, je sicer v strategiji upravljanja kapitalskih naložb države uvrščen med portfeljske naložbe, torej naložbe, v katerih država ni obvezna ohraniti kontrolnega deleža, z njimi pa SDH upravlja in razpolaga izključno za dosego gospodarskih ciljev.

Največji lastnik Cetisa je sicer družba za svetovanje in investiranje MSIN, ki ima v celjski družbi po podatkih iz polletnega poročila 78,40-odstotni lastniški delež. Kad in SDH sta drugi oz. tretji največji lastnik Cetisa, sledi pa družba Optimus naložbe (4,69 odstotka).

Družba MSIN je januarja letos usklajeno z družbo Optimus naložbe objavila prevzemno ponudbo za Cetis in tako okrepila že do tedaj največji lastniški delež v družbi.

Skupina Cetis je prvo letošnje polletje končala s 3,66 milijona evrov čistega dobička, kar je skoraj dva milijona več kot v enakem obdobju lani. Zaslužek je primerjalno še bolj povečala družba Cetis, in sicer s 730.000 evrov v prvem šestmesečju lani na 2,96 milijona evrov, kaže polletno poročilo.

V primerjavi s prvim polletjem lanskega leta so bili v letošnjih prvih šestih mesecih prihodki od prodaje skupine Cetis višji za 6,6 odstotka, celjske družbe Cetis pa za 21,6 odstotka. Skupina je tako v prvem polletju letos ustvarila 31,15 milijona evrov, družba Cetis pa 17,61 milijona evrov prihodkov od prodaje.