c S
Plasta potrdila iztisnitev malih delničarjev iz Tovarne olja Gea 16.11.2018 13:36 Slovenska Bistrica, 16. novembra (STA) - Novi večinski lastnik Tovarne olja Gea - šentrupertska družba Plasta v lasti poslovneža Franca Freliha, je na današnji skupščini izglasoval iztisnitev preostalih manjšinskih delničarjev, ki jim bo izplačala pet evrov za delnico, kolikor je ponujala že v prevzemni ponudbi. Vseslovensko združenje malih delničarjev razmišlja o izpodbojni tožbi.

Ob glavnem delničarju, ki ima v lasti skoraj 92 odstotkov kapitala bistriške družbe, se je skupščine udeležil le še predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) Kristjan Verbič, tako da je bilo skupaj zastopanega dobrih 95 odstotkov kapitala.

Skupščino je sklicala Plasta in najprej potrdila predlagano zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic, nato pa izglasoval še prenosu vseh delnic preostalih delničarjev na glavnega delničarja.

Ob tem so lastniki potrdili tudi umik delnic z organiziranega trga, Freliha in Marjanco Urbič pa so imenovali za nova člana nadzornega sveta ter imenovali revizorja za leto 2018.

Kot so po skupščini sporočili iz VZMD, je njihov predstavnik glede na splošno pozitivno klimo v podjetju ter izkazanim zadovoljstvom poslovodstva in zaposlenih z novim lastnikom in njegovo vizijo podprl imenovanje novih nadzornikov, je pa glasoval proti in napovedal možnost izpodbijanja sklepov o zmanjšanju osnovnega kapitala, iztisnitvi malih delničarjev in umiku delnic z organiziranega trga.

Plasta je tako dokončno prevzela uspešno delujočo družbo po ceni, ki bi bila po mnenju strokovnih sodelavcev VZMD lahko omembe vredno višja.

Kot so poudarili, je denarna odpravnina v višini petih evrov za delnico sicer enaka ceni, po kateri je Plasti 60-odstotni deleže prodal prodajni konzorcij, ter enaka avgustovski prevzemni ponudbi, s katero je presegla 90-odstotni lastniški prag, a je tečaj delnice v letošnjem letu to vrednost tudi presegal.

Na omenjena dejstva je na skupščini opozoril Verbič in obžaloval, da jim za 40 malih delničarjev, ki so pristopili k delničarskemu sporazumu, sklenjenemu konec leta 2017, ni uspelo zagotoviti boljših pogojev za izstop iz družbe.

Prvi mož VZMD je ob tem spomnil še na problematiko številnih delničarjev, ki svojih delnic (še) niso prenesli iz prehodnih oziroma ukinjenih registrskih računov pri KDD in ne bodo prejeli iztisnitvene denarne odpravnine. Te je pozval, da še pred prenosom na glavnega delničarja svoje delnice prenesejo na Delniško oporo pri VZMD, ki zdaj za njih predstavlja praktično edino racionalno rešitev, za donos iz njihove naložbe.

Plasta je julija s konzorcijem prodajalcev - družbami TCK, KD Skladi, KD Kapital, KD Group, Adriatic Slovenica, Primorski skladi in Apis-Vita - sklenila pogodbo o nakupu 60-odstotnega deleža bistriške tovarne olj, za delnico pa je plačala pet evrov. Pozneje je s prevzemno ponudbo delež še povečala na preko 90 odstotkov.

Uprava največjega slovenskega proizvajalca jedilnih olj je prevzem s strani Plaste ocenila kot dober, saj da jim zagotavlja nadaljevanje izvajanja opredeljene poslovne politike in strategije družbe. Prevzem bo po ocenah uprave prispeval k večji poslovni uspešnosti ter s tem zagotovitvi dolgoročnega razvoja in obstoja podjetja.

Ob tem so v podjetju, pa tudi v sindikatu in svetu delavcev, zadovoljni z zagotovilom novega lastnika, da ne načrtuje spremembe sedeža podjetja, niti večjega prestrukturiranja, ki bi ogrožalo delovna mesta in napovedovalo spremembe v vodstvu bistriške družbe.