c S
Odločitev o tožbi slovenjgraške bolnišnice proti ZZZS v 30 dneh 16.11.2018 11:09 Ljubljana, 16. novembra (STA) - Na gospodarskem oddelku ljubljanskega okrožnega sodišča se je zaključil dokazni postopek v tožbi Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, ki od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) zahteva 2,67 milijona evrov. Sodišče bo v ponovljenem postopku izdalo pisno sodbo v 30 dneh.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec od ZZZS zahteva plačilo realiziranih storitev akutne bolnišnične obravnave, ki so bile leta 2007 izvedene izven pogodbeno dogovorjenega obsega o izvajanju programa zdravstvenih storitev.

V bolnišnici namreč trdijo, da jim pripada plačilo za celoten, in ne le pogodbeno dogovorjen obseg storitev na podlagi arbitražnega sklepa. Na podlagi tega sklepa je namreč po njihovem mnenju ob izpolnitvi določenih pogojev upravičena do sklenitve aneksa, s katerim bi ji bila odobrena in izplačana dodatna sredstva.

Na ZZZS pa so prepričani, da so vse pogodbene obveznosti za leto 2007 v celoti izpolnili, kar velja tudi za Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, za katero je moral ZZZS med drugim upoštevati tudi sklep arbitraže. Glede tega sklepa so na ZZZS pojasnili, da ga je sprejela petčlanska arbitraža, v kateri je bil ZZZS s svojima dvema članoma preglasovan.

Ministrstvo za zdravje je sicer leta 2008 ugotovilo, da je bila bolnišnica v primerjavi z ostalimi bolnišnicami v podrejenem položaju in bi ji moral ZZZS dodatno plačati 846.000 evrov.

Ljubljansko okrožno sodišče je sicer tožbo slovenjgraške bolnišnice sprva zavrnilo, temu je pritrdilo drugostopenjsko sodišče, nato pa je vrhovno sodišče ti sodbi razveljavilo in zadevo poslalo v ponovno odločanje.

Na današnji obravnavi je sodišče dokazni postopek zaključilo, pri čemer ni izvedlo vseh dokazov, sodbo pa bo izdalo pisno v 30 dneh. Dosedanji poskusi poravnane med ZZZS in Splošno bolnišnico Slovenj Gradec namreč niso bili uspešni. V zavodu so bili bolnišnici pripravljeni plačati 73.000 evrov, česar pa nasprotna stran ni sprejela.