c S
Ministrstvo v zadevi Kemis občini priznalo status stranke v postopku 16.11.2018 09:10 Vrhnika/Ljubljana, 16. novembra (STA) - Ministrstvo za okolje in prostor je vrhniški občini ugodilo in jo kot stranko v postopku vključilo v postopek, v katerem okoljski inšpektorat nadzira izpolnjevanje obveznosti Kemisa iz okoljevarstvenega dovoljenja. Lokalna skupnost je tako dobila vpogled v dokumentacijo, v prihodnje pa bo obveščena o postopku.

Prvostopenjski organ je občini najprej zavrnil zahtevo do vstopa v postopek okoljske inšpekcije v primeru Kemis, ministrstvo pa je pred dnevi po poročanju današnjega Dnevnika na drugi stopnji občini pritrdilo in jo vključilo v postopek.

Ministrstvo je tako občini priznalo pravni interes, ker je lastnica infrastrukture lokalnega pomena, in sicer javnega vodovodnega in komunalnega omrežja. Če Kemis ne bi izpolnjeval pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja, bi bila ta infrastruktura lahko ogrožena, se je ministrstvo po poročanju Dnevnika strinjalo z občino.

Predstavniki civilne iniciative Eko Vrh in odvetnik Tomaž Petrovič, ki zastopa občino, so po poročanju medija že dobili v vpogled gradivo in ga preučujejo.

Kemis je sicer aprila letos spet začel obratovati v delu stavbe, ki ga požar ni zelo prizadel. Inšpektorat je namreč pregledal stanje v tem delu podjetja in mu dovolil obratovanje. Kemis želi stanje, ki bo ustrezalo zahtevam iz okoljevarstvenega dovoljenja, vzpostaviti tudi v preostalem delu.

Ko bo Kemis inšpektorat obvestil, da so sanirali tudi ta del, kar bi se lahko zgodilo kmalu, bo o tem inšpektorat prav tako odločal. Občina pa bo od zdaj kot stranski udeleženec lahko vplivala na postopek.

Poleg tega občina čaka na izrek upravnega sodišča, ali je upravičena tudi do vstopa v postopek gradbene inšpekcije. Ministrstvo sicer v tem postopku občini ni priznalo pravnega interesa, kljub temu, da je občina navedla podoben argument, torej potencialno ogroženo komunalno in vodovodno omrežje.

Odločitev o morebitnem vstopu občine v postopek gradbene inšpekcije, bi po poročanju Dnevnika utegnila biti še pomembnejša v luči bitke lokalne skupnosti, ki želi Kemis pregnati z Vrhnike. Odprli bi lahko namreč vprašanje, ali je predelovalec odpadkov upravičeno brez gradbenega dovoljenja obnavljal del stavbe, poškodovane v požaru, je še poročal Dnevnik.

V obratu za predelavo kemičnih odpadkov Kemis na Vrhniki je zagorelo 15. maja lani, požar pa je povzročil precejšnjo okoljsko škodo, najbolj neposredno na bližnjem potoku Tojnica.