c S
Kadunc zavrača razloge za predčasno razrešitev 16.11.2018 07:15 Ljubljana, 15. novembra (STA) - Generalni direktor RTVS Igor Kadunc je prepričan, da očitki nadzornega sveta zavoda za njegovo predčasno razrešitev "niso dovolj težki". V odzivu je sicer priznal nekatere nepravilnosti, a je dodal, da jih odpravljajo. Kadunc pričakuje podporo programskega sveta RTVS. Nadzornemu svetu zavoda pa očita vrsto nepravilnosti pri njegovem delu.

Med drugim je nadzorni svet Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) prijavil "sum neustreznega obvladovanja konflikta interesov" zaradi Kadunčevega domnevnega vmešavanja v razpis za neodvisne filmske producente. Kadunc je glede tega pojasnil, da je zadeva je "razrešena in kar zadeva RTVS končana s prošnjo, da se zaposlene in člane sveta seznani z določbami zakona o integriteti in preprečevanju korupcije".

Programski svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) se je sicer na seji 1. oktobra seznanil s prijavo generalnega direktorja KPK in soglasno sklenil, da bo zadevo obravnaval in o njej odločal, ko bodo znane ugotovitve KPK in ministrstva za kulturo.

Nadzorniki naj bi Kaduncu očitali, da naj bi jih prepozno seznanil s sodelovanjem njegovega sina z enim izmed filmskih podjetij, ki sodelujejo z RTVS. Kadunc je odgovoril, da gre "kvečjemu morda za zamudo pri obveščanju organov o možnem konfliktu interesov". Dodal je, da to to po njegovem mnenju, niti ni bilo potrebno.

Na seznamu očitkov Kaduncu je tudi neizvršitev sklepov nadzornega sveta. Kadunc je odgovoril, da o neizvrševanju sklepov dvomi tudi predsednik nadzornega sveta Andrej Grah Whatmough. Formulacija neuresničenih sklepov je po Kadunčevem mnenju zavajajoča, ker nihče ne more vedeti, na katere sklepe se nanaša.

Glede očitka o nezakonitem zaposlovanju je pojasnil, da se je na RTVS v določenih primerih, kot so napredovanja ali premestitve, sklepalo delovna razmerja brez interne ali javne objave. V tem pravna služba RTVS po njegovih besedah ni videla nepravilnosti, zaradi dvomov pa so za mnenje zaprosili odvetniško družbo, ki je ugotovila, da je vedno potrebna javna objava. "S striktnim izvajanjem tega nimamo težav in smo to tudi že začeli izvajati," je pojasnil.

Priznal pa je, da sklepanju pogodb za ekspertna področja poseben pravilnik ni bil spoštovan. "Vendar pa je bila to praksa delovanja tudi pred mojim prihodom," je zapisal in dodal, da ga ob umestitvi sedmih zaposlenih v razred ekspertov ni nihče iz kadrovske ali pravne službe opozoril na ta pravilnik. Meni, da ta napaka "ne more biti zadosten razlog za razrešitev".

Kadunc pa je ob tem izpostavil tudi, da je predsednik nadzornega sveta že dan pred sejo nadzornega sveta začel zbiranje podpore k razrešitvi in tudi pripravil predlog sklepa. Te točke pa tudi ni pravilno uvrstil na dnevni red, saj je treba vabilo na sejo skupaj z gradivom poslati praviloma najmanj sedem dni pred sejo. Kadunc očita Grah Whatmoughu, da se to ni zgodilo prvič.

"Zelo pavšalne in neosnovane navedbe razlogov za razrešitev pa niso povezane z mojim bolj ali manj uspešnim delom, temveč kažejo zgolj na poskus moje osebne diskreditacije in apetite nekaterih političnih skupin po prevladi nad nacionalno radiotelevizijo," je še zapisal Kadunc, ki verjame, da bodo člani programskega sveta zavrnili pobudo nadzornega sveta za njegovo razrešitev. O njej bodo odločali najverjetneje na decembrski seji.