c S
Ministrstvo bo preučilo alternativo za Abanko 16.11.2018 07:15 Ljubljana, 15. novembra (STA) - Ministrstvo za finance bo po besedah sekretarja Metoda Dragonje preučilo, ali bi lahko za lastniško usodo Abanke, za prodajo katere so sicer postopki že stekli, našli popolnoma nov scenarij. "Treba ga je ovrednotiti tako z vidika državnih pomoči kot z vidika stabilnosti bančnega sistema in ugotoviti, ali je sploh izvedljiv," je dejal.

Dragonja je tako v razpravi na današnji seji odbora DZ za finance, ki je na predlog Levice razpravljal o tem, da bi ustavili prodajo deleža NLB, ki ga še ima v lasti država in ga mora po zavezah Evropski komisiji prodati do konca prihodnjega leta, ter celotno prodajo Abanke, dopustil možnost, da Abanke ne bi prodali: "Pregledali bomo, kaj bi pomenila zadnja banka v državni lasti. Če bi ostala, je treba spremeniti strategijo upravljanja z državnim premoženjem in z drugačno metodo izvesti privatizacijo."

A tekom razprave je vseeno ocenil, da ni realno, da se takšna alternativa vzpostavi: "Pripravili jo bomo ravno zato, da bo z banko skupaj narejena ocena, glede na oceno pa bomo predlagali spremembe v postopkih, ki jih vodi Slovenski državni holding (SDH), če bodo te potrebne." Ob tem je zatrdil še, da bo vlada izvajala strategijo umika iz lastništva Abanke in bo sledila ciljem prodaje do sredine prihodnjega leta.

Po alternativnem scenariju bi lahko po njegovih besedah sicer banka sama povrnila državno pomoč v višini približno 770 milijonov evrov. "To pomeni, da mora banka iz svojih sredstev poplačati državno pomoč minus dividende in minus učinki kompenzacijskih ukrepov; v vsakem primeru bi šlo za okoli 600 milijonov evrov," je navedel. Kot je omenil, takšni primeri obstajajo, a so navadno banke prodale del svoje dejavnosti in s tem povrnile državno pomoč.

Dragonja je spomnil, da strategija upravljanja državnega premoženja, sprejeta leta 2015, predvideva, da se banko v celoti proda strateškemu vlagatelju, po zavezah, danih konec leta 2013 Evropski komisiji v zameno za odobreno državno pomoč, pa se mora to zgoditi do sredine prihodnjega leta. Če bi Slovenija komisiji dala vlogo za odlog, bi to za seboj potegnilo nov krog pogajanj glede kompenzacijskih oz. omejevalnih ukrepov, ki veljajo za banko, je dodal.

Za Abanko veljajo omejevalni ukrepi, da zaradi državne pomoči ne bi imela konkurenčne prednosti na trgu. Ker jo ti precej omejujejo, je Slovenija, kot je povzel, Evropsko komisijo dvakrat zaprosila za spremembo teh zavez, a neuspešno.

"Scenarij neke popolnoma nove alternative za Abanko se v danem primeru sicer tudi preučuje, a se o tem še nismo pogovarjali z banko. A treba ga je razumeti kot izrazito večplasten primer," je izpostavil Dragonja. Sistemski vidik je pri tem pomemben in na ministrstvu ga po njegovih navedbah ne podcenjujejo. A, kot je dejal, ta vseeno izgublja pomeni, saj se finančni trgi v Evropi zelo integrirajo. Ob tem država lahko proticiklično politiko izvaja na druge načine, ne prek bančnega sistema.

Tudi predsednica uprave SDH Lidija Glavina je odboru glede Abanke povedala, da SDH izvaja to, kar piše v strategiji. "Postopek prodaje teče dva meseca in bo zaključen nekaj pred postavljenim rokom," je napovedala Glavina. Glede morebitne spremembe lastniške usode Abanke pa je dodala: "Edini način, da se spremeni, je, da se spremeni strategija. SDH bo temu sledil."

Dragonja je spomnil, da je bila zgodba z Abanko Vipa in Banko Celje po prejemu državne pomoči leta 2013 oz. 2014 ta, da se Abanki pripoji Banko Celje ter da se s tem dobi večja kritična masa, ki bo zagotovila boljše rezultate pri prodaji. "Proces integracije se zaključuje, zato je v tem obdobju banka lahko stopila v projekt privatizacije," je povzel.

Orisal je še, da se Abanko prodaja strateškemu investitorju, kjer bo cena - za razliko od NLB, ki je zaradi prodaje po metodi razpršenega lastništva vsebovala diskont - lahko višja, saj bo vsebovala premijo, ki jo za prevzem celotnega deleža banke plača vlagatelj. "Za Abanko kaže, da bo interes soliden. To se mora odraziti na ceni," je ocenil.