c S
Odbor DZ za odpravo zaostankov na ministrstvu za delo pri reševanju pritožb 15.11.2018 11:47 Ljubljana, 15. novembra (STA) - Odbor DZ za delo je na današnji nujni seji, sklicani na zahtevo NSi, brez glasu proti predlagal ministrstvu za delo, da pripravi ukrepe za zmanjšanje zaostanka pri reševanju pritožb, povezanih s pravicami iz javnih sredstev. Ministrstvo naj odboru o izvajanju ukrepov poroča v šestih mesecih, se še glasi sprejeti sklep.

So pa zavrnili predlog sklepa NSi, po katerem bi ministrstvu predlagali pripravo novele zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in z njo odpravo anomalij veljavnega zakona.

"Nedopustno je, da morajo ljudje čakati na rešitev pritožbe na drugi stopnji dve leti in več," je uvodoma dejala Ljudmila Novak iz NSi. Z zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je po njenih besedah "najbrž nekaj narobe", če je toliko pritožb. Nelogičnosti v zakonu je treba odpraviti, je pozvala.

Zadeva je po njenih besedah zelo aktualna, saj jo je varuh človekovih pravic nazadnje izpostavil v poročilu za leto 2017, nedavno predstavljenem tudi na odboru za delo. "Poslanci moramo spodbuditi ministrstvo k pripravi strokovnih rešitev," je dejala.

Državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Breda Božnik je dejala, da je ključni problem v zmanjšanju števila zaposlenih v sektorju za reševanje pritožb v zadnjih letih.

Spomnila pa je, da je vlada že soglašala z nadaljevanjem posebnega projekta za odpravo zaostankov, ki bo trajal do konca oktobra prihodnje leto in v okviru katerega bi odpravili zaostanke pri reševanju pritožb zoper odločbe, izdane tako na podlagi omenjenega zakona kot tudi zakonov o socialnovarstvenih prejemkih in o štipendiranju. Poleg tega so že začeli prerazporejati delavce, je zagotovila.

Po ugotovitvah varuha ni težav pri odločanju o izredni denarni pomoči. Pač pa je pereč problem pri odločanju glede štipendij, saj posamezne pritožbe rešujejo šele po treh letih, je opozoril namestnik varuhinje človekovih pravic Tone Dolčič. Odločanje o pritožbah glede štipendij bi morali zato po njegovi oceni uvrstiti med prednostne naloge.

Obravnavana problematika po besedah Karmen Furman iz SDS zadeva socialne pravice, ki zagotavljajo minimum za preživetje. Predsednik odbora Vojko Starović (SAB) pa je dejal, da je "očitno nekaj narobe tudi z zakonodajo". To je treba po njegovi oceni rešiti, kar pa je stvar vlade, kjer so strokovnjaki.

Gregor Perič (SMC) je spomnil, da se je prejšnja vlada zaostankov na ministrstvu lotila s projektom, ki je zaostanek sicer omilil, ni pa ga odpravil. Samo tak ukrep po njegovi oceni ne bo dovolj in bo treba zato sektor, ki se ukvarja s pritožbami, kadrovsko okrepiti, je menil.

A Aljaž Kovačič (LMŠ) je opozoril, da ni težava le pomanjkanje kadra. "Število pritožb se lahko poveča in bo spet isti problem," je posvaril. Po njegovem mnenju je toliko pritožb zaradi nepoznavanja prosilcev. Kot je pojasnil, študentje in dijaki namreč oddajo pritožbo na podlagi informacij, ki jih imajo, ki pa niso vedno točne.