c S
Heta prodaja družbe s portfeljem pol milijarde evrov terjatev 15.11.2018 10:50 Ljubljana, 15. novembra (STA) - Avstrijska Heta Asset Resolution, slaba banka nekdanje banke Hypo Alpe Adria, je objavila javni poziv za izkaz interesa za nakup 100-odstotnih deležev v Heta Asset Resolution, TCK in TCV, ki poslujejo v Sloveniji. Družbe imajo portfelj terjatev v višini 551 milijonov - 386 milijonov slabih in 166 milijonov evrov donosnih posojil.

Kljub jasni preferenci, da želijo prodati 100-odstotni delež, dopuščajo tudi ponudbe za znatni del. Izbrana bo ekonomsko najboljša ponudba, pri čemer bodo ponudbe za 100-odstotne deleže obravnavane prednostno.

Vse tri omenjene družbe so operativno povezane družbe s sedežem v Ljubljani. Poleg portfelja terjatev imajo tudi portfelj nepremičnin s pošteno tržno vrednostjo 110 milijonov evrov. Ponudbe kot svetovalec zbira družba Deloitte do 14. decembra do 12. ure. Heta si ob tem pridržuje pravico, da po lastni presoji prekine, spremeni ali ustavi prodajni postopek kot celoto ali deloma, kadarkoli in brez obveznosti obrazložitve.

Heta Asset Resolution je tako imenovana slaba banka, ki upravljala z nestrateškim delom portfelja naložb banke in lizinga. Ukvarja se z naložbami, iz katerih se je pred sedmimi leti umaknila Hypo Alpe Adria.