c S
Izteka se javna obravnava zakona o interventnem odvozu odpadne embalaže 15.11.2018 07:30 Ljubljana, 15. novembra (STA) - Z današnjim dnem se bo iztekla javna obravnava novega gradiva predloga zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami. Gre za rešitve, s katerimi želi ministrstvo za okolje in prostor rešiti problematiko nakopičene odpadne embalaže in sveč, ki predstavljajo nevarnost za okolje in ljudi.

Ministrstvo za okolje in prostor je oktobra vodilo javno obravnavo prvega osnutka zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami. V tem času je izvajalo intenziven dialog z vsemi deležniki, prejelo je tudi nekaj pisnih pripomb.

Konec oktobra je ministrstvo v javno obravnavo nato poslalo novo gradivo, ta obravnava se izteka danes.

Predlog zakona predvideva, da bo država stroške odvoza nakopičene odpadne embalaže in sveč začasno prevzela sama, nato pa sredstva izterjala od družb za ravnanje z odpadno embalažo oz. nosilcev skupnih načrtov, ki niso opravili svojega dela.

V novem gradivu pa ni več določila, da oseba, ki bo v imenu države poskrbela za nakopičeno odpadno embalažo in sveče, ne sme biti družba za ravnanje z odpadno embalažo (v primeru sveč nosilec skupnega načrta ali zbiralec odpadnih nagrobnih sveč) ali z njo kapitalsko povezana gospodarska družba.

Nov predlog zakona določa tudi, da se njegove določbe smiselno uporabljajo tudi, če okoljski minister ugotovi, da so po uveljavitvi tega zakona ponovno presežene zmogljivosti skladiščenja odpadne embalaže oz. sveč v skladu s predpisi in je treba odvrniti tveganje za zdravje ljudi in onesnaževanje okolja.

Novost je tudi določba, da se postopki, ki jih je zoper izvajalce javne službe in družbe zaradi skladiščenja, oddajanja in prevzemanja komunalne odpadne embalaže do uveljavitve tega zakona začela, pa ne končala inšpekcija, ustavijo. Prav tako se ustavijo še nedokončani inšpekcijski postopki zoper izvajalce javne službe, nosilce skupnih načrtov in zbiralce odpadnih nagrobnih sveč zaradi skladiščenja, oddajanja in prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč.

Ob predpostavki, da družbe ne bodo povečale intenzivnosti prevzemanja komunalne odpadne embalaže, je ocenjeni strošek prevzema odpadkov, obravnavanih s predmetnim zakonom, dva milijona evrov.

Glede na podatke inšpekcije je bilo na lokacijah izvajalcev javne službe konec septembra 9060 ton mešane komunalne odpadne embalaže ter več kot 950 ton odpadnih sveč. Gre za količine, ki presegajo zmožnosti varnega skladiščenja in zato predstavljajo nevarnost za okolje in ljudi. Med drugim je velika nevarnost požarov ter pronicanja nevarnih snovi v tla na neurejenih improviziranih odlagalnih površinah.

Vlada je sicer 25. oktobra sprejela spremenjeno uredbo o ravnanju z odpadno embalažo, ki je izvajalcem javne službe omogočila takojšen začetek postopka nadaljnje obdelave odpadkov oz. je vzpostavila pogoje, pod katerimi lahko komunalna podjetja odpadke sama oddajo v nadaljnjo obdelavo. Na ministrstvu za okolje in prostor z ministrom Juretom Lebnom na čelu so namreč prisluhnili komunalnim podjetjem, ki so poudarjala, da morajo odpadno embalažo s svojih dvorišč odpeljati nemudoma in ne morejo čakati na interventni zakon, ki naj bi ga DZ sicer potrdil na decembrski seji.