c S
Zaposlovanje tujcev težava tudi za občine 14.11.2018 13:08 Ajdovščina, 14. novembra (STA) - Pomanjkanje strokovnega kadra številna slovenska podjetja spodbuja k temu, da zaposlujejo mlade strokovnjake iz tujine. Njihovi prihodi v Slovenijo ob reševanju kadrovskih težav podjetij odpirajo in povzročajo težave na drugi strani. Občine jim ob ustreznih nastanitvenih kapacitetah morajo dati tudi druge ugodnosti, ki jih imajo občani.

Na zadnji seji sveta severnoprimorske regije so zato gostili predstavnike gospodarstva, ki so že večkrat pozivali direktorje razvojnih agencij in župane, naj jim pomagajo tudi pri ponovni vzpostavitvi primernega strokovnega izobraževanja in vzpostavljanjem pogojev za zadržanje mladih v domačih krajih.

Želijo si tudi pogoje, s katerimi bi lahko na Severno Primorsko privabili tuje strokovnjake. Poleg primernih stanovanj pa bi tu potrebovali še marsikaj, kar prinese s seboj priseljevanje družin tujih strokovnjakov in delavcev - od različnih subvencij za vrtce, šole do pogojev za učenje slovenskega jezika in drugega.

Kobariški župan Robert Kavčič, ki je opozoril na te potrebe in na to, da občine takšna bremena komaj še zmorejo, saj so na robu podhranjenosti. Prav tako slovenska okolja niso pripravljena sprejemati večjega števila tujih priseljencev: "Kobarid je majhna občina in prav veliko prostora za priseljence nimamo. Zato bi družino ali dve še sprejeli, bi bila dobrodošla, če se je pripravljena asimilirati in prevzeti naše navade."

Kavčič je dodal še, da so tujci po eni strani so dobrodošli, da zapolnijo prazne hiše in pomagajo gospodarstvu, po drugi strani pa imajo z njimi veliko problemov. Prav tako je potrebno razumeti skrb lokalnega prebivalstva, ki ne ve, kako se bodo prišleki asimilirali z okolje, kakšne vere so in drugo.

Ajdovski župan Tadej Beočanin pa je dejal, da ne morejo od občin le zahtevati, pač pa za tuje delavce in njihove družine tudi nekaj narediti. Za to, da bi jih privabili, ni dovolj več le plačana zaposlitev, pač pa jim morajo nuditi takoj tudi stanovanje. Zato naj začnejo razmišljati o ponovni vzpostavitvi mreže kadrovskih stanovanj, kot je bilo to pred desetletji.

V razpravo so predstavniki podjetij menili, da so strokovni poklici v Sloveniji izgubili ugled, zato tehničnega kadra ni. Še posebej pa se to kaže v občinah, ki so oddaljene od regijskega središča. Zato predlagajo, da se šolanje mladim ponudi v tistih okoljih, kjer se te kadre potrebuje.

Člani sveta regije so zato sklenili, da je problematika tako obsežna, da bodo o tem govorili in iskali rešitve vsaj enkrat letno.