c S
Za predstavnike pravne službe Luke Koper je bil odnos s TTI problematičen 14.11.2018 11:57 Koper, 14. novembra (STA) - V odškodninski tožbi Luke Koper proti nekdanjim nadzornikom glede nakupa deleža v slovaškem TTI je danes pričal predstavnik luške pravne službe Boris Jerman. Kot je izpovedal, je bil vpliv Luke v TTI majhen, saj so njihove predloge na skupščini preglasovali, tudi sicer pa v TTI niso bili tako zagreti za poslovno sodelovanje, kot bi pričakovali.

Luka Koper je leta 2009 za 25,8 milijona evrov kupila 10-odstotni delež holdinga TTI, po mnenju tožeče stranke pa so nekdanji vodilni v Luki na čelu z Robertom Časarjem omenjen poslovni delež bistveno preplačali. Tožbeni zahtevek je težak 19,6 milijona evrov. Odškodninski zahtevek Luke je prvostopenjsko sodišče enkrat že zavrnilo, po tem, ko je višje sodišče sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovno sojenje, pa sodišče vodi ločen postopek proti osmim nekdanjim nadzornikom (Marjan Bezjak, Orjano Ban, Boris Bradač, Olga Franca, Metod Mezek, Nebojša Topić, Marko Valentinčič in Bojan Zadel), ki se jim očita premajhna skrbnost pri odločanju o lastniškem vstopu v TTI.

Predstavnik pravne službe Luke Koper Boris Jerman je izpovedal, da je Luka skladno s pridobitvijo desetodstotnega deleža imela tudi pravico do udeležbe na skupščini TTI in do zastopanosti v vodstvenih organih, dejansko pa je bil vpliv Luke pri odločanju majhen, saj so bili njeni predlogi večinoma po hitrem postopku preglasovani.

Prav tako je Jerman zaznal različno obravnavo Luke in drugih partnerjev slovaškega holdinga, saj so drugi lahko dajali stvarne vložke, od Luke pa se je pričakovalo, da bo dajala izključno finančna sredstva. Po podpisu družbene pogodbe ni prišlo do začetka poslov, kot so jih pričakovali v Kopru, tudi po zamenjavi Časarja in prihodu Gregorja Veselka na čelo Luke pa je Jerman dobil občutek, da Slovaki niso zagreti za sklepanje poslov, ampak predvsem za to, da bi Luka Koper skrbela za dokapitalizacijo družbe.

Nova uprava ni zavračala poslovnega sodelovanja, saj je družbi TTI tudi predlagala potencialne posle, a z druge strani ni bilo odziva oz. so bili postavljeni takšni pogoji, pod katerimi so bili posli izredno težko izvedljivi.

Jerman je pristavil, da bi Luka uveljavila določene sankcije, če bi lahko, vendar je bila pogodba s TTI napisano taka ohlapno, da niso mogli ukrepati. Kot je še ocenil predstavnik pravne službe, Časarjeva uprava ob vstopu v TTI ni dobro ocenila posla oz. je sinergije, ki bi nastale ob nakupu poslovnega deleža, ocenila zelo "čez palec".

Danes bi moralo nastopiti še nekaj prič, ki pa so se opravičile. Tako se dokazni postopek še ne bo sklenil, saj je sodnica Samanta Nusdorfer na današnjem naroku dala vedeti, da želi slišati vsaj še izpoved nekdanjega predsednika uprave Luke Koper Gregorja Veselka.