c S
Z javno-zasebnim partnerstvom financirana telovadnica v Stražišču zgrajena 14.11.2018 07:20 Kranj, 13. novembra (STA) - Dobro leto po podpisu pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu za novo telovadnico pri Osnovni šoli Stražišče je gradnja objekta končana. Novo telovadnico so javnosti predstavili danes, pouk v njej pa naj bi stekel po pridobitvi uporabnega dovoljenja čez nekaj tednov. V ponedeljek je občina podpisala pogodbo za podoben projekt v še eni šoli.

Kot je povedal ravnatelj Osnovne šole Stražišče Pavel Srečnik, so intenzivna prizadevanja za novo telovadnico tekla kar 20 let. Šola, ki jo v Stražišču obiskuje 750 učencev, še 240 pa jih obiskuje podružnici v Žabnici in Besnici, je ena največjih v državi. Pouk športa pa poteka v dveh dotrajanih dvoranah, ki ju je zaradi spomeniške zaščite težko obnoviti in posodobiti, pa tudi v učilnicah in zunaj, kjer so pogoji za učence v zimskem času zelo slabi.

"Novo telovadnico smo res težko čakali," je izpostavil Srečnik in dodal, da bodo zdaj lahko pouk športa končno izvajali v normalnih razmerah, še vedno pa bodo zaradi velikega števila otrok vsi trije objekti ves dopoldan v uporabi. Popoldan pa bo nova dvorana lahko služila kraju z različnimi športnimi dejavnostmi, pa tudi s kulturnimi in zabavnimi prireditvami.

Kot je povedal Srečnik, so si prizadevali za to, da bi bila nova dvorana večja, vendar s tem predlogom niso uspeli, kot sklepa, zaradi financ. Kranjski župan Boštjan Trilar je pojasnil, da so se že na začetku njegovega mandata pred štirimi leti vsi strinjali, da je telovadnica v Stražišču nujna, vprašanje pa je bilo, kako investicijo financirati.

"Ker država ne zagotavlja lokalnim skupnostim dovolj denarja, smo začeli iskati alternative in za izvedljivo se je pokazalo javno-zasebno partnerstvo," je dejal Trilar in spomnil, da na začetku ni bilo lahko, saj je bil to prvi tak projekt in je bilo pred zadostno politično podporo treba odgovoriti še na vrsto vprašanj.

Telovadnico je v javno-zasebnem partnerstvu zgradila Gorenjska gradbena družba, ki je za to namenila okoli dva milijona evrov in bo z dvorano upravljala prvih 15 let, nato pa bo objekt prešel v last občine, ki bo pred tem zasebnemu partnerju mesečno za uporabo objekta, njegovo ogrevanje, vzdrževanje in upravljanje plačevala 30.000 evrov. Tako bo celotna investicija občine znašala okoli pet milijonov evrov.

Kranjska občina vstopa v še en podoben projekt v javno-zasebnem partnerstvu, in sicer v Osnovni šoli Stane Žagar, ki ima že 42 let začasne učilnice za prvo triado in neprimerno telovadnico. Pogodbo z izvajalcem za izgradnjo telovadnice, večnamenskega prostora in šestih oddelkov je Trilar podpisal v ponedeljek. Računa, da bo tudi ta gradnja končana v roku enega leta.

Kot je dejal Trilar, bi bilo utopično pričakovati, da se bo v prihodnje v občinsko blagajno steklo dovolj investicijskih sredstev, s katerimi bi lahko občina sama zgradila vse nove, prepotrebne investicije. Naslednji infrastrukturi projekt, ki bo uresničen z mehanizmom financiranja javno-zasebnega partnerstva, pa bo po Trilarjevih napovedih vrtec Bitnje.