c S
Luka Koper objavila razpis za agencije za posredovanje delavcev 14.11.2018 07:30 Koper, 13. novembra (STA) - Luka Koper je danes objavila razpis za izbor agencij za posredovanje delavcev, ki v letu 2019 predvideva 346 napotenih delavcev na petih delovnih mestih. Po besedah predsednika uprave Dimitrija Zadela vsebuje tudi ustrezne varovalke, za predsednika sveta delavcev Mirka Slosarja pa je pomembno, da bodo agencijski delavci za enako delo enako plačani.

Luka Koper torej nadaljuje z uresničevanjem napovedi o reševanju problematike delavcev pri izvajalcih pristaniških storitev. Po objavi razpisa za neposredno zaposlitev nekaj več kot 300 delavcev sredi septembra je zdaj na vrsti t.i. drugi steber v tristebernem modelu zaposlovanja, in sicer zaposlovanje prek agencij za posredovanje delavcev.

Kot je na današnjem srečanju z novinarji pojasnil Zadel, razpis zajema 346 delavcev za pet delovnih mest, in sicer za delovodje, kontrolorje, voznike tovornih vozil, viličariste in luške transportne delavce. Razpis so razdelili na deset sklopov, pri čemer se bo lahko vsaka agencija prijavila na največ tri sklope. To pomeni, da bo razpis zajel vsaj štiri različne agencije.

Za prijavo na razpis bo treba izkazati posedovanje licence za posredovanje kadrov, izbor agencij pa bo temeljil na štirih merilih - poleg cene še bonitetni oceni, kadrovski usposobljenosti in referencah. Kot je ocenil Zadel, "so po našem mnenju kar velike varovalke glede zaposlencev teh agencij, tako da ne bi prihajalo do kakršnihkoli malverzacij oz. nepravilnosti".

Razpis, ki bo v prihodnjih dneh objavljen tudi na evropskem portalu, bo odprt do 19. decembra, agencije pa bodo izbrali predvidoma do konca februarja 2019. Na razpis se bodo lahko prijavljale tudi tuje agencije, čeprav Zadel računa, da bo največ interesa zanj na lokalni ravni.

Ocena stroškov oz. obseg naročila je 13,6 milijona evrov, izbor agencij pa bo veljal eno leto, nakar bodo postopek ponovili. Predvideni sta tudi bančni garanciji, in sicer za dobro izvedbo del v višini 50.000 evrov ter za resnost ponudbe v višini 10.000 evrov.

Pogodbe bodo vsebovale tudi socialno klavzulo, ki predvideva prekinitev pogodbe ob pravnomočni ugotovitvi kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje, ali če pristojni organ ugotovi najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, zaposlovanjem na črno, ter mu je bila izrečena pravnomočna globa za prekršek.

Vodja delovne skupine za pripravo razpisa Branko Vodopija pa je navedel, da bo Luka vodila evidenco prisotnosti delavcev in podatke poslala agencijam, te pa bodo nato obračunale plačo in Luki poslale račun. Tako bodo v pristanišču nadzirali enakovredno plačevanje agencijskih delavcev.

Zadel je po srečanju z novinarji poudaril, da bo za agencijske delavce veljavo načelo "enako plačilo za enako delo", poleg tega pa bodo delali po luških urnikih.

Predsednik sveta delavcev Mirko Slosar je povedal, da drugi steber pozdravljajo, da pa spremembe ne smejo iti na škodo trenutno zaposlenih. "Naj poudarim, da bodo zaposleni v agenciji delali pod enakimi pogoji za enako plačilo kot zaposleni v Luki Koper, torej bodo imeli vse pravice enake," je dodal.

V kratkem bo Luka Koper sicer objavila tudi razpise za t.i. tretji steber modela zaposlovanja, torej zunanje pogodbene izvajalce.