c S
V Saša regiji turizem ni dovolj izkoriščena razvojna priložnost 13.11.2018 13:18 Velenje, 13. novembra (STA) - Raziskava z naslovom Priložnosti za delo in življenje mladih v Savinjsko-šaleški (Saša) regiji v obdobju do leta 2030, ki jo je izvedel regijski center za razvoj terciarnega izobraževanja, je pokazala, da je turizem velika, a še ne dovolj izkoriščena razvojna priložnost regije. So pa v povezavi s turizmom možnosti za zagon podjetništva.

Kot so sporočili z velenjske občine, je načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja v pristojnosti občin, pri čemer te upoštevajo usmeritve iz strategije slovenskega turizma. Vsi župani občin Saša regije so turizem in podjetništvo opredelili kot najbolj pomembni regijski razvojni prioriteti, zato so odločeni v razvoj obeh področjih v naslednjih letih vložiti znatna sredstva.

Izrazili so tudi potrebo po bolj intenzivnem povezovanju turističnih subjektov v regiji in podprli izdelavo regijske strategije razvoja turizma.

Po navedbah velenjske občine se je število turistov v Saša regiji v obdobju 2010-2017 povečalo z 19.485 na 76.343, število nočitev pa je naraslo z 41.899 na 211.263.

Sodelujoči v omenjeni raziskavi so navedli, da se neizkoriščene priložnosti Saša regije nanašajo predvsem na prostorski potencial podeželja, raznoliko ponudbo lokalnih specialitet, Šaleška jezera z izjemnim vodnim potencialom, reko Savinjo s številnimi možnosti za ljubitelje narave in športa, neizdelano verigo lokalnih dobaviteljev, neizdelan regijski informacijski sistem, nepovezanost lokalnih ponudnikov turističnih storitev, pomanjkanje namestitev, neorganizirano trženje turističnih storitev, veliko pomanjkanje kadrov za delo v turizmu, prav tako regija nima izdelane vizije razvoja turizma do leta 2021.

Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija je letos uspešno kandidirala na dveh razpisih s področja turizma. Projekt Turizem Saša regije, sofinanciran s strani EU, je nastal na podlagi izražene želje turističnih akterjev po večjem sodelovanju, dopolnjevanju in krepitvi ponudbe turizma v celotni Saša regiji.

Poudarek je na razvoju obstoječih in potencialno integralnih turističnih produktov, oblikovanju turistične identitete in zgodb, pripravi regijskih turističnih paketov ter izdelavi organizacijskega, upravljavskega in finančnega načrta za učinkovito sodelovanje in povezanost vseh deležnikov v turizmu.

Projekt Vodilna destinacija Zgornja Savinjska dolina pa poudarja izdelavo predloga aktivnosti za vzpostavitev novih in nadgradnjo obstoječih digitalnih medijev ter orodij, ustvarjanje novih foto in video zgodb za ciljne skupine iz Slovenije ter tujine, predvsem Nemčije, Nizozemske in Hrvaške.

Prav tako se je Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija lotila izdelave dokumenta z naslovom Organizacijski, upravljavski in finančni načrt za učinkovito sodelovanje in povezanost vseh deležnikov v turizmu Saša regije, ki naj bi ponudil izhodišča občinam in turističnim subjektom za sprejetje odločitev, kako bodo delovali, da bo turizem resnično postal priložnost in razvojna prioriteta Saša regije.

O turizmu kot priložnosti Saša regije pa bodo v sredo razpravljali tudi udeleženci konference, ki bo potekala v Solčavi.