c S
Generalni direktor Arsa odstopil 13.11.2018 07:31 Ljubljana, 12. novembra (STA) - Generalni direktor Agencije RS za okolje (Arso) Joško Knez je danes odstopil s položaja, so STA povedali na okoljskem ministrstvu in na agenciji. Krive so ugotovljene nepravilnosti v dveh postopkih, ki jih je Arso vodil v povezavi z načrtovanim črpanjem plina na območju Petišovcev.

Minister za okolje in prostor Jure Leben je konec oktobra odredil notranji nadzor nad delom Arsa. Ministrstvo se je odločilo podrobneje preučiti dva postopka, ki ju je agencija vodila v povezavi z načrtovanim črpanjem plina na območju Petišovcev. Minister "se je želel prepričati, ali oba postopka v zadevi Petišovci potekata zakonito, strokovno in nepristransko", so za STA danes spomnili na ministrstvu za okolje in prostor.

Neodvisna komisija za notranji nadzor je danes Lebnu predala sklepne ugotovitve. "Današnje poročilo priča o tem, da so bili ministrovi sumi utemeljeni," so pojasnili.

Leben je v Odmevih na TVS povedal, da je notranji nadzor pokazal številne nepravilnosti. "Ko sem se o tem pogovoril z direktorjem, je podal svoj nepreklicni odstop. Trenutno gre za objektivno odgovornost, smo pa gradivo predali organom pregona," je dejal.

"Z zadevo sem bil seznanjen z vulgarnim elektronskih sporočilom, na podlagi katerega sem odredil notranji nadzor, ker me je zaskrbelo, da se nanj še nihče ni odzval." Ugotovil je, da je bilo pritiskov in groženj veliko, tudi nanj. "Tega ne smemo dovoliti, zagotoviti moramo varno okolje za delo ljudi, za vodenje postopkov in za samo suverenost ljudi," je zatrdil.

Na koncu pogovora je še enkrat izpostavil, da se je notranji nadzor osredotočil na notranje postopke in možnosti groženj, ne pa na vsebino. Vsebino bodo naprej vodili na sami agenciji. "Kot resorni minister moram pri prihodnjem oblikovanju politik najprej zagotoviti zdravje ljudi, varovanje okolja in v takem primeru tudi suverenost samih postopkih in samih postopkov v instituciji."

Pri obeh postopkih sta bila po ugotovitvah komisije kršeni načeli samostojnosti in neodvisnosti organa ter dela uradnih oseb. Komisija je posebej izpostavila dejstvo, da "se tujcem pritiski na slovenske uradnike ne zdijo nedopustni in nesporni ter so jih pripravljeni ponoviti".

Komisija tako v zaključni ugotovitvi predlaga analizo ustreznosti sedanje ureditve glede upoštevanja zaključkov v zvezi z najboljšo razpoložljivo tehnologijo (BAT) pri izdaji okoljevarstvenih dovoljenj, strokovnosti oz. usposobljenosti oseb, ki izdelujejo dokumentacijo za upravljavce naprav, in postopka izdaje okoljevarstvenega dovoljenja ter da na tej osnovi ministrstvo sprejme ustrezne vsebinske ukrepe.

Ugotovitve komisije bodo sicer posredovane pristojnim organom. "Tudi vsi pritiski, ki so bili med potekom notranjega nadzora storjeni proti vodstvu ministrstva za okolje in prostor ali zaposlenim, so bili naznanjeni pristojnim organom," so še povedali na ministrstvu.

Leben je sicer odredil strokovni nadzor nad dvema postopkoma. Prvi je postopek odobritve okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave - rafinerije za prečiščevanje zemeljskega plina, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega.

Omenjena naprava bi britanski družbi Ascent Resources omogočala rafinerijsko prečiščevanje plina, ki bi ga lahko pošiljali v slovensko plinovodno omrežje. Britanci sicer za zdaj pri Petišovcih pridobivajo le manjše količine prečiščenega plina, ki ga po obstoječem plinovodu do Hrvaške dobavljajo hrvaški Ini.

Drugi postopek, pri katerem so odredili nadzor, pa je povezan z zahtevo za izvedbo predhodnega postopka proučitve vzdrževanja proizvodnosti pri pridobivanju mineralnih surovin. Vlogo zanj je podala družba Geoenergo, nosilka projekta v Petišovcih, ki je v lasti Petrola in Nafte Lendava. Sprva so zaprosili za dovoljenje za "restimulacijo dveh vrtin", kasneje pa so ime posega preimenovali v "vzdrževanje proizvodnosti pri pridobivanju mineralnih snovi".

Gre za ključno dovoljenje, ki bi omogočilo začetek črpanja plina v Petišovcih s t. i. hidravlično stimulacijo majhnega obsega. S tem bi občutno povečali zmogljivosti obstoječih dveh vrtin oziroma podaljšali njuno življenjsko dobo.

V Ascent Resources so sicer po uvedbi nadzora Sloveniji zaradi zamud pri obravnavi njihove vloge zagrozili s postopki pred Sodiščem EU, na družbenih omrežjih pa so se pojavile tudi grožnje domnevnih delničarjev družbe Lebnu. V Geoenergu so zanikali pritiske na Arso.