c S
Umar: V zadnjih mesecih počasnejša rast izvoznega dela gospodarstva 12.11.2018 11:55 Ljubljana, 12. novembra (STA) - Izvozni del slovenskega gospodarstva raste počasneje, dejavnosti, ki so usmerjene na domači trg, pa podobno kot lani. Krepitev proizvodnje predelovalnih dejavnosti je ob nižji rasti tujega povpraševanja letos nekoliko skromnejša, v najnovejši publikaciji Ekonomsko ogledalo ugotavlja Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar).

"Ob odsotnosti enkratnih dejavnikov nekoliko skromneje raste tudi izvoz blaga. Še naprej pa se krepi aktivnost v dejavnostih, ki so bolj odvisne od domačega povpraševanja. V gradbeništvu ob večjih

investicijah države in lokalnih skupnosti raste predvsem obseg del v inženirskih objektih. Ob nadaljnji rasti trošenja gospodinjstev pa se še naprej povečuje prihodek v trgovini," pravijo na Umarju.

Ob nekoliko nižji gospodarski rasti in razmeroma nizki stopnji brezposelnosti se je upočasnila rast števila delovno aktivnih. Skromnejša je predvsem rast zaposlovanja iz brezposelnosti, tudi zaradi pomanjkanja ustrezne delovne sile, predvsem v gradbeništvu in nekaterih storitvenih dejavnostih pa se povečuje zaposlovanje tujcev.

Zaradi razmer na trgu dela in lanskih ugodnih poslovnih rezultatov je medletna rast plač v zasebnem sektorju višja kot lani. Zaradi lani sprejetih dogovorov s sindikati in rednih napredovanj je medletno višja tudi rast v javnem sektorju.

Medletna rast cen življenjskih potrebščin, ki je posledica predvsem zunanjih dejavnikov, medtem ostaja okrog dvoodstotna. K rasti največ prispevajo višje cene goriv in energije, v zadnjih mesecih pa se je izraziteje okrepila tudi rast cen toplotne energije in električne energije. Nekoliko se ponovno krepi rast cen hrane, medtem ko rast cen storitev ostaja nespremenjena. Cene poltrajnega in trajnega blaga pa so na letni ravni nižje.

Analitiki ugotavljajo, da so razmere v bančnem sistemu stabilne, krediti domačim nebančnim sektorjem pa

se postopoma povečujejo, predvsem na račun zadolževanja gospodinjstev. Obseg kreditov podjetjem in nefinančnim ustanovam pa se ponovno postopoma zmanjšuje, kar na Umarju povezujejo z nekoliko večjim odplačevanjem kreditov.

Banke se v tujini še naprej razdolžujejo, obveznosti do tujih bank predstavljajo še okoli štiri odstotke bilančne vsote bančnega sistema. Manjši obseg tujih virov financiranja po besedah Umarja več kot nadomeščajo z depoziti domačih nebančnih sektorjev, med katerimi pa zaradi nizkih depozitnih obrestnih mer naraščajo izključno vloge čez noč.

Javnofinančni presežek je bil po ugodnem tretjem četrtletju v prvih devetih mesecih precej višji kot v enakem obdobju lani. Nadaljevanje izboljševanja javnofinančnega salda je poleg ugodnih gospodarskih gibanj, vključno z gibanji na trgu dela in preteklega izboljšanja poslovnih rezultatov podjetij, podpiralo tudi povečano črpanje sredstev iz proračuna EU.