c S
Skupščina Save decembra o novi dokapitalizaciji 10.11.2018 08:55 Ljubljana, 09. novembra (STA) - Delničarji družbe Sava bodo na skupščini 14. decembra odločali o predlogu, da se osnovni kapital družbe z izdajo novih delnic poveča za 5,05 milijona evrov, kaže danes objavljen sklic skupščine. Gre za novo dokapitalizacijo za potrebe prevzema Hotelov Bernardin, potem ko so družbo za ta namen že dokapitalizirali za 4,7 milijona evrov.

Upravni odbor Save predlaga, da se osnovni kapital poveča s sedanjih okoli 26,4 milijona evrov za okoli 5,05 milijona evrov na skupaj okoli 31,45 milijona evrov. Za to bi izdali okoli 5,05 milijona novih navadnih delnic z emisijskim zneskom en evro.

Nove delnice bi v prvem krogu ponudili obstoječim delničarjem, morebitne delnice, ki ne bi bile vpisane, bi v drugem krogu ponudili obstoječim delničarjem, ki bi delnice vpisali v prvem krogu, preostale delnice, ki ne bi bile vplačane v drugem krogu, pa bi v tretjem krogu ponudili delničarjem, ki bi delnice vpisali v drugem krogu.

Dokapitalizacija bo uspešna, če bo do 31. marca 2019 vplačanih za vsaj 4,955 milijona evrov delnic.

"Namen predlaganega povečanja osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki je pridobiti sredstva, ki jih družba Sava potrebuje za aktivnosti, ki so povezane s pridobitvijo delnic družbe Hoteli Bernardin," so pojasnili v gradivu za skupščino, objavljenem na spletni strani družbe.

Za prevzem Hotelov Bernardin so lastniki Save - Slovenski državni holding, Kad in sklad York - nedavno že potrdili dokapitalizacijo v višini 4,7 milijona evrov.

Sava je 29. oktobra skupaj s preostalimi večinsko državnimi lastniki Hotelov Bernardin - DUTB, Zavarovalnico Triglav in Kadom - objavila ponudbo za prevzem Hotelov Bernardin. Ponudba se nanaša na 3.769.294 oz. okoli 24 odstotkov delnic, ki še niso v lasti omenjenih družb, za delnico pa ponujajo 1,26 evra v denarju. Po tej ceni bi za delež odšteli okoli 4,75 milijona evrov. Ponudba se izteče 28. novembra opoldne.

Sava je trenutno lastnica 6.059.964 delnic oz. približno 38-odstotnega deleža, DUTB ima v lasti 5.664.089 delnic oz. približno 35 odstotkov delnic, Zavarovalnica Triglav je lastnica 550.077 delnic oz. dobrih treh odstotkov delnic, Kad pa ima v lasti 3276 delnic Hotelov Bernardin.

Prevzem Hotelov Bernardin je, kot je pred časom za STA pojasnil izvršni direktor družbe Sava Gregor Rovanšek, pomemben korak v konsolidaciji lastništva družb Sava Turizem, Hoteli Bernardin in Istrabenz Turizem, s katero bodo postavljeni pogoji za nadaljnjo, operativno konsolidacijo, ki bo prek sinergijskih učinkov privedla do povečanja vrednosti družb.