c S
Občina Loški Potok bi proračun polnila z vetrnicami 11.11.2018 08:55 Loški Potok, 10. novembra (STA) - Občina Loški Potok, ki je se sooča z upadom števila prebivalcev, želi sredstva v proračunu povečati s postavitvijo vetrnic. "Na osnovi dejavnikov, ki vplivajo na postavitev vetrnic, sta v igri dve lokaciji," je za STA pojasnil župan Ivan Benčina. Po njegovih besedah lokalna skupnost idejo podpira, težave pa imajo z okoljevarstveniki.

Občina Loški Potok je idejo o postavitvi vetrnic občanom predstavila že januarja lani, ko je Benčina izpostavil težaven položaj občine, v kateri upada število prebivalcev, kar vpliva tudi na manjšanje sredstev v proračunu. S postavitvijo vetrnih elektrarn in pridobivanjem električne energije bi lokalna skupnost po njegovih besedah pridobila sredstva za delovanje dejavnosti lokalnega pomena, kot so delovanje črpališč za vodo in čistilne naprave.

Nosilec investicije v izgradnjo vetrnih elektrarn bi bilo po načrtih župana socialno podjetje Lesna zadruga, ustanovljeno v letu 2016, financiranje pa bi potekalo preko kreditov. Lastno udeležbo bi financirali s sredstvi zasebnih lastnikov, ki bi odkupili delež v vetrni elektrarni.

Prva lokacija z boljšim vetrnim potencialom se nahaja v območju Nature 2000. Za umestitev je potrebno spremeniti občinski prostorski načrt, zadeva pa je, kot je pojasnil Benčina, v fazi priprave. "Časovno to pomeni vsaj dve leti," je dodal. Druga lokacija, kjer je možno postaviti eno vetrnico, je izven Nature 2000. "Občinski prostorski načrt, na osnovi katerega bo možno pridobiti gradbeno dovoljenje, je v zaključni fazi. Pričakujemo, da bo sprejet pomladi 2019," je pojasnil.

Lokalna skupnost je po županovih besedah naklonjena postavitvi vetrnic. "Glavni nasprotniki niso naši občani, pač pa nevladne organizacije in posamezniki, ki jim je pomembnejši lastni interes, kot interes skupnosti. Glavni argumenti so bolj splošne narave, ki jih vedno poslušamo v takih primerih, in so bili tako strokovno kot s strani domačinov že večkrat ovrženi," so dodali.

Okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green je namreč vložila pripombe na osnutek spremenjenega občinskega prostorskega načrta. Zapisali so, da zahtevajo podaljšanje roka javne razgrnitve spremenjena prostorskega načrta zaradi interesov širše javnosti.

Kot so navedli v pripombah, načrtovana umestitev vetrnic v naravni kulturni krajini ne ustreza javnemu interesu, saj gre za industrijski objekt. Prav tako so izpostavili, da vetrne elektrarne ogrožajo zdravje ljudi in povzročajo čezmerne obremenitve okolja, škodovale bi lahko tudi medvedom in risom.