c S
Dopolnitve zakona o gasilstvu v javni obravnavi 09.11.2018 11:11 Ljubljana, 09. novembra (STA) - Ministrstvo za obrambo je pripravilo predlog dopolnitev zakona o gasilstvu in ga poslalo v javno obravnavo. Predlog ureja dodatek za stalnost poklicnim gasilcem primerljivo z drugimi uniformiranimi poklici, s čimer vlada izpolnjuje zavezo iz stavkovnega sporazuma. Predloge in pripombe na predlog je mogoče podati do 20. novembra.

Cilj predloga dopolnitve zakona je, da se glede pravice do izplačila dodatka za stalnost izenačijo primerljive poklicne skupine. V primeru poklicnih gasilcev gre za primerljive uniformirane poklice, kot so policisti in vojaki, ki imajo pravico do izplačila dodatka za stalnost po petih letih opravljanja operativnih nalog na delovnem mestu, za katerega je predvideno izplačilo dodatka. Poklicni gasilci so po sedanji ureditvi do izplačila tega dodatka upravičeni šele po desetih letih.

S predlogom dopolnitev vlada izpolnjuje stavkovno zavezo s Sindikatom poklicnega gasilstva Slovenije, ki določa, da bo ministrstvo za obrambo vložilo omenjeni predlog, in sicer tako, da bo položaj poklicnih gasilcev primerljiv z ostalimi pooblaščenimi uradnimi osebami. Pri tem bodo poklicni gasilci od 1. januarja letos upravičeni do poračuna nastale razlike. Ta dodatek sicer znaša 0,33 odstotka od osnovne plače.

Po navedbah ministrstva sprejem zakona ne bo imel finančnih posledic za državni proračun, pač pa za lokalne skupnosti, v katerih so organizirani javni zavodi na področju poklicnega gasilstva. Na podlagi pridobljenih podatkov od vseh 14 zavodov na področju gasilsko-reševalne dejavnosti o številu operativnih gasilcev so finančne posledice ocenjene na 144.490 evrov na leto.

Predlog dopolnitev zakona o gasilstvu je sicer že marca v DZ posredovala prejšnja vlada, a ga po njenem odstopu državni zbor do konca mandata ni uspel obravnavati. Z zaključkom mandata je predlog "ugasnil", zato ga bo v DZ znova posredovala nova vlada.