c S
Na posvetu o prihodnosti poklicnega izobraževanja izpostavili pomen sodelovanja z delodajalci 08.11.2018 14:18 Ljubljana, 08. novembra (STA) - Na posvetu državnega sveta o prihodnosti poklicnega izobraževanja so udeleženci opozorili na rastočo industrijo, ki s hitrim razvojem od poklicnega izobraževanja terja kakovostno nadgradnjo obstoječih in pripravo novih poklicnih standardov. Pri tem pa so posebej izpostavili pomen socialnega partnerstva v povezavi z gospodarstvom.

Predsednik državnega sveta Alojz Kovšca je v uvodnem nagovoru izpostavil, da je poklicno in strokovno izobraževanje v današnji dobi intenzivnega tehnološkega razvoja postavljeno pred številne izzive. Hitrost posodabljanja strokovnega dela izobraževalnih programov s težavo sledi hitrosti razvoja tehnoloških rešitev, je dejal in dodal, da ti programi morajo zagotavljati tudi splošne kompetence, ki bodo posamezniku omogočile preživetje na nestabilnem trgu delovne sile.

Goste je nagovorila tudi državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Martina Vuk. Poudarila je, da je poklicno izobraževanje pomemben segment izobraževanja v Sloveniji tako na srednji kot višješolski ravni. Na ministrstvu se temu področju po njenih navedbah namenja veliko pozornosti. Zahvaljujoč temu so v preteklosti z različnimi ukrepi uspeli zaustaviti dolgoletno upadanje zanimanja mladih za poklicno izobraževanje, je med drugim dejala Vukova in spomnila, da je za promocijo poklicnega izobraževanja za obdobje 2016-2020 zagotovljenih 1,8 milijona evrov.

Da je poklicno izobraževanje pred novimi izzivi je opozoril predsednik strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje Boris Dular. Tovrstno izobraževanje predstavlja enega od dveh ključnih stebrov srednjega izobraževanja, ki mora biti deležen enake družbene pozornosti in podpore kot splošno izobraževanje, je zatrdil. Ker je poklicno izobraževanje izjemno pomembno za uspešnost gospodarstva, ga je treba po njegovih navedbah nadgraditi z upoštevanjem odličnosti znanj, spretnosti in kompetenc. H kakovosti poklicnega izobraževanja je po njegovem mnenju še posebej pomembno socialno partnerstvo v povezavi z gospodarstvom.

Direktor Centra za poklicno izobraževanje Elido Bandelj je opozoril na pomen aktivne udeležbe delodajalcev v izobraževanju, ki je v času četrte industrijske revolucije vseživljenjski proces, in izzive na področju zaposlenih in podjetij ter digitalizacijo poslovnih procesov. Potrebe po novih profilih bodo zahtevale od podjetij ustrezen strokovni kader, ki mora biti kakovostno izobražen, je opozoril in izpostavil pomen socialnega partnerstva - šole, lokalnega okolja in gospodarstva.

V nadaljevanju je vizijo sodelovanja srednješolskega centra z delodajalci predstavil direktor novomeškega šolskega centra Štefan David. Center obiskuje več kot 3000 dijakov v 35 srednješolskih programih, 783 študentov v sedmih višješolskih programov in 750 vključenih v izobraževanje odraslih v 12 srednješolskih programih. Šolski center po njegovih navedbah dobro sodeluje z gospodarstvom. Kot izjemno pomembno je izpostavil vajeniško izobraževanje in povezave s podjetji. Tako na primer pri višješolskem izobraževanju sodelujejo z 200 delodajalci, tudi polovica predavateljev prihaja iz gospodarstva.

Med posvetom so podelili priznanja državnega sveta tekmovalcem Evropske naravoslovne olimpijade EUSO 2018 in EuroSkills 2018 ter njihovim mentorjem.