c S
O Črnigojevi oprostilni sodbi v zadevi Stavbenik še višji sodniki 08.11.2018 13:05 Koper, 08. novembra (STA) - Koprski višji sodniki so danes obravnavali pritožbo tožilstva na oprostilno sodbo za Dušana Črnigoja v zadevi Stavbenik. Novogoriško okrožno sodišče je lani v ponovljenem sojenju nekdanjega prvega moža Primorja oprostilo obtožb o zlorabi položaja in povzročitvi velike gospodarske škode. Tožilka Damijana Bandelj je predlagala razveljavitev sodbe.

Tožilstvo je za Črnigoja zaradi zlorabe položaja in povzročitve velike gospodarske škode zaradi prodaje delnic Stavbenika leta 2001 zahtevalo tri leta in osem mesecev zapora. Prvostopenjsko sodišče pa je septembra lani na ponovljenem sojenju Črnigoja oprostilo. Med drugim je sodišče tedaj ugotovilo, da v poslih, ki jih je vzelo pod drobnogled, ni prišlo do oškodovanja Primorja ali države.

Bandljeva je na današnji obravnavi ocenila, da čeprav izvedenci niso mogli kvantificirati nastale škode kot posledice preprodaje delnic Primorja in višina le-te ostaja nerazčiščena, je škoda vendarle nastala. Če so Črnigojevi pravni posli in odločitve sicer bili po tedaj veljavni zakonodaji zakoniti, pa je bil njihov skupek za Primorje škodljiv, je dodala tožilka.

Ob tem je opozorila na medsebojno povezanost vseh akterjev zgodbe o preprodaji delnic, katere edini namen je bil, da bi vodilni možje na čelu s Črnigojem uspeli lastniško obvladati Primorje. Po mnenju tožilstva tako ni sporno, da je prišlo do pripojitve Stavbenika, pač pa je bila sporna prodaja velikega paketa delnic, za katero ni bilo nobenih poslovnih razlogov. Poleg tega nihče izven Črnigojevega kroga ni imel možnosti tržnega nakupa teh delnic, ampak se je Črnigoj odločil, da delnice "parkira" na drugo podjetje, da bi sam prišel do omenjenih delnic po ugodnejši ceni.

O povzročeni škodi po mnenju Bandljeve priča tudi dejstvo, da je Primorje moralo v dokapitalizacijo in in da je družba kreditirala vse sporne posle z delnicami. "Ta posel sam po sebi res ni prinesel stečaja Primorja, je pa doprinesel k njemu," je dodala tožilka. Višjemu sodišču je predlagala, da se sodbo razveljavi, v ponovljenem sojenju pa določi novega izvedenca finančne stroke.

Črnigojev zagovornik Danilo Grilj je opozoril, da je bistvo dokazovanja na drugi stopnji, ali je pri očitanih poslih nastala kakšna škoda, celotna pritožba tožilstva pa po njegovem ne vsebuje niti enega podatka o tem, kako naj bi škoda nastala in kolikšna naj bi bila. V primeru, da bo tožilstvo vztrajalo pri svoji formulaciji obtožnice, pa po Griljevem mnenju ni resnega izvedenca, ki bi na takšni podlagi šel delat izračune.

Grilj je zato predlagal sodišču, da pritožbo kot neutemeljeno zavrne. Temu predlogu se je pridružil drugi Črnigojev zagovornik Janez Koščak. Kot je spomnil, so na glavni obravnavi na prvostopenjskem sodišču postavili tri izvedence in preučili štiri strokovna mnenja ter izvedli 32 narokov, noben izvedenec pa ni pritrdil po njegovem zmotnemu stališču tožilstva.

K besedi se je priglasil tudi sam Črnigoj. "Prepričan sem, da nisem storil nobenega kaznivega dejanja," je bil kratek nekdanji prvi mož Primorja.

Sodba višjega sodišča bo izšla pisno.