c S
Na kratko iz gospodarstva 08.11.2018 07:10 Ljubljana, 07. novembra (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Skupščina Alta Skupine je v petek podala soglašala s kupoprodajno pogodbo za vse delnice družbe Alta skladi, ki jih kupuje hčerinska družba Zavarovalnice Triglav - Triglav Skladi. Vrednosti posla v družbah ne razkrivajo, prodaja Alte Skladov pa bo uradna, ko novi lastnik pridobi ustrezna dovoljenja regulatorjev, kar utegne trajati nekaj mesecev.

Poslovodstvo družbe Hoteli Bernardin je na spletni strani družbe objavilo mnenje o prevzemni ponudbi družbe Sava. Ocenjuje, da ta ni v neskladju in strateškimi cilji družbe, saj bo tovrstna konsolidacija lastništva prispevala k uspešnemu izvajanju strateških načrtov in doseganju ciljnih rezultatov. Meni, da prevzemna ponudba ne bo imela posledic na zaposlovanje v družbi.

Družba A1 je v Večeru objavila prevzemno namero za odkup vseh delnic družbe Telekomunikacijski sistem Radvanje Pekre Limbuš iz Maribora. O tem je obvestila agenciji za trg vrednostnih papirjev in za varstvo konkurence, poslovodstvo družbe ter predstavnike delavcev obeh družb.