c S
Slovenjgraški svetniki potrdili drugi rebalans letošnjega proračuna 08.11.2018 07:10 Slovenj Gradec, 07. novembra (STA) - Na zadnji seji v tem mandatu so svetniki Mestne občine Slovenj Gradec danes brez razprave potrdili drugi rebalans letošnjega proračuna, ki predvideva nekaj manjših sprememb. Seznanili so se tudi s poročili nadzornega odbora, ki pri nekaterih občinskih projektih ugotavljajo manjše nepravilnosti, so pa te v glavnem že odpravljene.

V drugem rebalansu letošnjega proračuna se prihodki in odhodki zmanjšujejo za po 135.000 evrov v primerjavi s prvim rebalansom. Prihodki v potrjenem drugem rebalansu znašajo 20,7 milijona evrov, odhodki pa 22,5 milijona evrov.

Med drugim se povečujejo sredstva za delovanje urada župana in mestnega sveta zaradi izvedbe nekaterih dodatnih prireditev, za 7000 evrov na 62.000 evrov pa se povečuje postavka, namenjena izvedbi lokalnih volitev. Doslej nepredvidenih 10.000 evrov je več na postavki za kulturo, saj so toliko znašali stroški odstranitve, odvoza in hranjenja mozaika slikarja Karla Pečka, ki so ga umaknili iz objekta Bellevue na Legnu. Na področju investicij v komunalno in cestno gospodarstvo pa se postavka zmanjšuje za 130.000 evrov, s čimer se posamezne naložbe prilagajajo dejanskemu stanju.

Svetniki so danes obravnavali tudi poročila nadzornega odbora za letos, ki so pokazala na nekaj manjših nepravilnosti, ki pa so v glavnem že odpravljene.

Med drugim so že odpravljene ugotovljene nepravilnosti pri projektu načrtovane gradnje bloka 54 neprofitnih stanovanj, za katerega je občina ravno v teh dneh prejela sklep vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko o finančni podpori. Projekt je vreden 4,3 milijona evrov, od tega bo evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 2,1 milijona evrov, dobrega pol milijona pa k projektu prispeva državni proračun.