c S
Bertoncelj prejel imena najbolje ocenjenih kandidatov za nadzornika SDH 08.11.2018 07:10 Ljubljana, 07. novembra (STA) - Strokovna komisija za pripravo predloga za imenovanje člana nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga (SDH) je ministru za finance Andreju Bertonclju danes sporočila imena treh kandidatov, ki jih ocenjuje kot najprimernejše za ta položaj, so sporočili s finančnega ministrstva. Imen niso razkrili.

Člani strokovne komisije, ki jo je imenoval Bertoncelj in je izbrala najprimernejše kandidate, so bili Borut Bratina, Dragan Kesič ter Andrej Verhovnik Marovšek. Bratina je strokovnjak s področja korporativnega upravljanja in delovanja nadzornih svetov, Kesič s področja delovanja nadzornih svetov in Verhovnik Marovšek s področja upravljanja s kadrovskimi viri.

Strokovna komisija je kandidate izbrala na podlagi pregleda in ovrednotenja prispelih prijav ter opravljenih pogovorov. Minister bo na podlagi prejetega nabora vladi predlagal kandidata, ki ga bo vlada posredovala v potrditev DZ.

Ministrstvo za finance je javni poziv za člane nadzornega sveta SDH objavilo 28. septembra. Iščejo enega člana nadzornega sveta, da bi s tem popolnili mesto, ki je bilo izpraznjeno po odhodu Bertonclja iz nadzornega sveta. Na poziv je prispelo 16 prijav.

Nadzorni svet SDH mora biti skladno z zakonom sestavljen iz članov, ki se medsebojno dopolnjujejo po strokovnem znanju in kompetencah. Vanj morajo biti imenovani strokovnjaki za finance, korporativno upravljanje, upravljanje obveznosti in premoženja ter korporacijsko pravo.

Glede na trenutno strokovno strukturo nadzornega sveta SDH imajo prednost kandidati s strokovnim znanjem iz korporacijskega prava ter s strokovnim znanjem upravljanja obveznosti in premoženja.

Zakon o SDH predvideva petčlanski nadzorni svet, a po Bertoncljevem odhodu najprej začasno v upravo holdinga aprila letos in pozneje še na ministrski položaj šteje le štiri člane - predseduje mu Damjan Belič, člani pa so Duško Kos, Igor Kržan in Janez Vipotnik.

Člane nadzornega sveta SDH na predlog vlade imenuje DZ s potrebno večino vsaj 46 glasov.