c S
Odbor DZ ni podprl noveliranja gradbenega zakona 08.11.2018 07:08 Ljubljana, 07. novembra (STA) - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je danes ocenil, da predlog novele gradbenega zakona, s katero želi državni svet spremeniti določila glede obveznosti preverjanja, ali je za objekt izdano gradbeno dovoljenje, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Notarji pravijo, da sedanjih določil ne morejo izvajati, vlada napoveduje celovito novelo.

Državni svet predlaga, da se v gradbenem zakonu spremeni določilo, po katerem morajo zdaj upravljavci, notarji, pooblaščeni inženirji s področja geodezije in druge osebe javnega ali zasebnega prava ter drugi organi pred izdajo odločbe, s katero za nedovoljen ali neskladen objekt prepovejo izvedbo komunalnih priključkov, vpis v zemljiško knjigo, uporabo objekta, promet z njim, overitev pogodb in določitev hišne številke, preveriti, ali je za ta objekt izdano gradbeno dovoljenje, kadar je to zahtevano. Državni svet predlaga, da bi bili za to preverjanje pristojni izključno inšpektorji.

Meni, da bi s tem povečali pravno varnost pri poslovanju z nepremičninami. Zdaj so namreč izdajo gradbenega dovoljenja obvezane preverjati osebe, ki niso za to usposobljene, poleg tega ni ustreznih evidenc, zato določila zakona ovirajo pravni promet z nepremičninami, opozarja. Tudi vsa izdana dokumentacija ne zagotavlja, da je objekt legalen, zato je zakon tudi zavajajoč, trdi državni svet.

Predsednica Notarske zbornice Slovenije Sonja Kralj je dejala, da preverjanje izdaje gradbenega dovoljenja ni mogoče brez vpogleda v javne evidence, težava je tudi ugotavljanje, ali je za določeno stavbo zahtevano gradbeno dovoljenje. Poleg tega izdano gradbeno dovoljenje ne zagotavlja, da je gradnja skladna s tem dovoljenjem, je opozorila.

Noveliranje zakona po tem predlogu podpira tudi Združenje bank Slovenije, je povedala direktorica združenja Stanislava Zadravec Caprirolo, saj ocenjuje, da bi prispevalo k jasnosti. Poudarila je, da je bolj kot neobstoj gradbenega dovoljenja za posamezno stavbo problematično morebitno odstopanje gradnje od gradbenega dovoljenja.

Vlada pa se ne strinja s parcialnim spreminjanjem gradbenega zakona. Ministrstvo za okolje in prostor že izvaja prvo evalvacijo izvajanja gradbenega zakona v praksi in bo na podlagi njenih rezultatov pripravilo celovit predlog novele zakona.

Državni sekretar na ministrstvo za okolje in prostor Aleš Prijon je dejal, da je namen določb zaščititi kupce, ki so glede na ostale udeležence v prometu z nepremičninami šibkejši partner in prevzamejo celotno tveganje. Preverba, ali je bilo izdano gradbeno dovoljenje, je zelo enostavna, tudi to, ali je zahtevano gradbeno dovoljenje, je jasno opredeljeno v zakonu, je dejal. Ocenil je, da z določbo, da bi omenjene prepovedi za nedovoljene in neskladne gradnje veljale samo za objekte, za katere je izrečen inšpekcijski ukrep, ne bi ščitili državljanov.

O predlogu odbora, da predlog novele ni primeren za nadaljnjo obravnavo, bo glasoval še DZ. Če bo potrdil predlog odbora, bo zakonodajni postopek končan.