c S
Institut povprečnine od leta 2007, doslej podpisani trije dogovori 08.11.2018 07:20 Ljubljana, 07. novembra (STA) - Institut povprečnine je bil uveden 1. januarja 2007 z uveljavitvijo novega zakona o financiranju občin. Ta je za prvo leto višino povprečnine določil v prehodni določbi. V naslednjih letih so vlada in združenja občin dogovore o višini povprečnine podpisali trikrat, nazadnje leta 2015.

Občine so se z vlado uspele dogovoriti o višini povprečnine za leto 2009, v skupnem dogovoru za leti 2013 in 2014 ter za leto 2015. Zadnji dogovor se je sicer izkazal za problematičnega, saj so občine z njim pristale na nižjo povprečnino v drugi polovici leta, a ob zagotovilih vlade, da bo ta znižala nekatere njihove stroške, česar pa ni storila. Zato so se občine obrnile celo na ustavno sodišče, a niso uspele.

DZ pa je za nekatera leta na predlog vlade višino povprečnine določil v zakonih za izvrševanje proračunov tudi brez soglasja občin. Razen za omenjena, za druga leta dogovori med vlado in občinami namreč sploh niso bili sklenjeni.

Za prihodnje leto je vlada z reprezentativnimi združenji občin danes podpisala pismo o nameri, na podlagi katerega bo po obravnavi na vladi podpisan tudi uradni dogovor med vlado in združenji o višini povprečnine.

Po letu 2011 so občine sicer vedno dobile nižjo povprečnino od tiste, ki bi jim pripadla po izračunu na podlagi zakona.

STA objavlja pregled gibanja povprečnine po letih in občinski izračun prihranka države na račun razkoraka med dejansko določeno višino povprečnine in tisto, ki bi jo dal izračun, temelječ na zakonu.

Višina povprečnine v posameznem letu

leto povprečnina

----------------------------------

2007 469,45

2008 485,88

2009 538,45

2010 550

2011 554,50

2012 (I. pol) 554,50

2012 (II. pol) 543

2012 (povprečje) 548,75

2013 536

2014 536

2015 (I. pol) 525

2015 (I. pol) 519

2015 (povprečje) 522

2016 522

2017 533,50

2018 551

2019 573,50

Vir: ministrstvo za finance

Prihranek države skozi črtanje sredstev občinam

leto

--------------------------------

2011 33.213.061,80

2012 108.591.853,68

2013 226.387.957,16

2014 116.286.415,70

2015 144.071.120,16

2016 171.595.948,44

2017 201.197.514,05

2018 121.822.442,50

-------------------------------

skupaj 1.123.166.313,49

Vir: Skupnost občin Slovenije