c S
DS za razmislek o ustreznosti prelaganja nalog z države na občine 08.11.2018 07:20 Ljubljana, 07. novembra (STA) - DS se je danes strinjal tako z vladnim predlogom novele zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev kot z vladnim predlogom spremembe zakona o socialnovarstvenih prejemkih, ki ohranja višino denarne socialne pomoči. A so vlado pozvali k razmisleku o tem, ali je prelaganje čedalje več nalog z državne ravni na lokalne skupnosti ustrezno.

Po predlogu spremembe zakona o socialnovarstvenih prejemkih bo minimalna višina osnovnega dohodka oz. denarna socialna pomoč tudi po 1. januarju 2019 znašala 392,75 evra. Brez spremembe bi se morala namreč z novim letom znižati, je spomnila državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Breda Božnik.

Nespremenjeni bodo po predlogu ostali tudi cenzus za varstveni dodatek ter višina pogrebnine in posmrtnine.

Centri za socialno delo bodo po uradni dolžnosti ugotovili, ali upravičenci do denarne socialne pomoči oz. varstvenega dodatka, ki jim je bila pravica ob upoštevanju minimalne višine osnovnega dohodka v višini 297,53 evra priznana tudi za obdobje po 1. januarju 2019, izpolnjujejo pogoje za pravice po tem zakonu. Pri odločanju bodo kot dan vložitve zahteve upoštevali 1. december letos.

DS podpira zakonski predlog, ugotavlja pa, da so v njem predvidene tudi določene finančne posledice za občinske proračune, denimo pri subvencioniranju najemnin. Vlado kot predlagateljico pozivajo k razmisleku o tem, ali je prelaganje čedalje večjega števila nalog z državne ravni na lokalne skupnosti ustrezno.

Strinjali so se tudi s predlogom novele zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Z njim vlada umika masovni avtomatični informativni izračun za letne pravice iz javnih sredstev, ki bi ga sicer morali uvesti prihodnje leto. Trenutno namreč ni mogoče zagotoviti nemotene uvedbe informativnega izračuna, je pojasnila Božnikova.

V mnenju k poročilu o delu Inšpektorata RS za delo za lani so državni svetniki izpostavili premajhno število inšpektorjev. Število subjektov, ki terjajo inšpekcijski nadzor, se namreč nenehno povečuje in jih je bilo lani približno 40.000 več kot leta 2008, medtem ko je število inšpektorjev s 87 padlo na 77.

DS je danes sprejel tudi mnenje k letnima poročiloma Evropskega računskega sodišča za leto 2017. V njem vlado med drugim pozivajo, da pripravi analizo vzrokov za neuspešno črpanje sredstev v aktualni finančni perspektivi.

Ob obravnavi problematike na področju prevzemanja komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč pa so se strinjali s predlogom interventnih ukrepov ministrstva za okolje in prostor. V skladu z njim bo država zagotovila prevzem in obdelavo nakopičene komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe in upravljavcih nekaterih pokopališč.