c S
Na odboru DZ v drugo brez potrebne večine glede nepremičninskega posredovanja 08.11.2018 07:20 Ljubljana, 07. novembra (STA) - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor danes ni potrdil sklepa, da je predlog novega zakona o nepremičninskem posredovanju, na katerega je državni svet izglasoval veto, ustrezen. Ker bo za sprejem zakona v ponovnem odločanju potrebna absolutna večina DZ, bi moralo sklep na odboru podpreti vsaj 10 članov, za pa jih je danes glasovalo devet.

Državni svet je odložilni veto na zakon o nepremičninskem posredovanju sprejel marca letos, a DZ v prejšnjem sklicu zaradi odstopa vlade o zakonu ni vnovič odločal.

Skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim Mitjo Gorenščkom trdi, da bo zakon negativno vplival na pravno varnost deležnikov v prometu z nepremičninami in poslabšal pogoje poslovanja nepremičninskih družb. Menijo, da bi lahko bile določbe ustavno sporne, med drugim zaradi neutemeljenega omejevanja svobodne gospodarske pobude.

Ocenjujejo, da zakon prinaša nepotrebno regulacijo, ko postavlja zgornjo mejo provizije za posredovanje pri kupoprodajnih poslih s fizičnimi osebami pri štirih odstotkih (kar sicer določa že veljavni zakon), ko omejuje provizijo pri najemnih poslih na višino enomesečne najemnine ter ko uvaja zgornjo mejo možnih zaračunanih stroškov, če ne pride do posla, na 150 evrov.

Gorenšček je dejal, da je posredovanje pri nepremičninskih poslih stvar izbire in da bi moralo biti pogodbenima strankama omogočeno, da se dogovorita o pogojih, poleg tega se večina državljanov s tovrstnimi posli srečuje redko. Pri drugih transakcijah, ki jih ljudje redno opravljajo, omejitev pri provizijah ni, prav tako ni podobnih omejitev pri drugih naložbenih poslih.

Nepotrebno se jim zdi, da je zakon odpravil obvezno dodatno usposabljanje za nepremičninske posrednike.

Vlada meni, da je sprejem novega zakona potreben, med drugim ker še vedno niso dovolj varovani interesi potrošnikov ter je pravna varnost tako potrošnikov kot nepremičninskih družb pomanjkljiva. Med drugim poudarja bolj jasno urejene pogoje za opravljanje storitev v prometu z nepremičninami, dopolnjeno obveznost nepremičninskih družb glede zavarovanja za škodo, večjo avtonomnost strank glede trajanja pogodb o nepremičninskem posredovanju, možnost sklenitve pogodbe o ekskluzivnem posredovanju ter novo obveznost nepremičninskih družb pri ugotavljanju dejanskega stanja nepremičnine.

Igor Zorčič (SMC) je napovedal, da bodo zakon podprli tudi v tem mandatu, ker menijo, da prinaša večjo varnost za potrošnike in rešuje nekatere težave, ki so se pojavljale v dosedanji praksi. Dejal je, da je prava pot za preverjanje morebitne neustavnosti ustavno sodišče.

Zakona pa tudi v tem sklicu ne bo podprla Levica, je napovedala Nataša Sukič. Ocenjuje namreč, da pomeni korak nazaj in prinaša obsežno deregulacijo nepremičninskega posredovanja v škodo ljudi. Spomnila je, da je bilo zavrnjenih veliko predlogov Levice za dopolnila, med drugim da bi bilo izobraževanje nepremičninskih posrednikov še naprej obvezno, da nepremičninski posrednik kljub pogodbi o ekskluzivnem posredovanju ne bi imel pravice do plačila, če bi lastnik nepremičnino sam prodal, ter da bi se zvišale globe za osebe, ki bi brez licence posredovale pri nepremičninskih poslih.

DZ bo o zakonu vnovič odločal na redni novembrski seji. Za sprejem bo moralo zanj glasovati najmanj 46 poslancev.

Odbor je poleg tega danes ocenil, da predloga novele zakona o voznikih in novele gradbenega zakona, ki ju je vložil državni svet, nista primerna za nadaljnjo obravnavo, je pa sklenil DZ predlagati, naj da soglasje k programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2019.