c S
Koalicija v petek o osnutku obdavčitve nepremičnin 07.11.2018 12:58 Ljubljana, 07. novembra (STA) - Ministrstvo za finance bo predvidoma v petek predstavnikom koalicije, ki so člani odbora DZ za finance, predstavilo delovni osnutek prenove sistema obdavčitve nepremičnin. Ministrstvo predlaga, da bi bila davčna osnova celotna pripisana vrednost nepremičnine, da bi bile stopnje za posamezne vrste nepremičnin različne in da bi bilo čim manj izjem.

Ministrstvo bo predstavilo izhodišča, v katerih predlaga, naj pri določitvi davčnih stopenj upoštevajo sedanje efektivne stopnje ter tako za stanovanja določijo 0,1-odstotno stopnjo in za druge stavbe 0,6-odstotno stopnjo. Za kmetijska in gozdna zemljišča bi upoštevali stopnje, kot so jih z interesnimi skupinami uskladili leta 2013, tako da bi bila kmetijska obdavčena po 0,15-odstotni, gozdna pa po 0,07-odstotni stopnji, kaže gradivo, objavljeno na spletni strani ministrstva.

Predlagajo, da bi bila davčna osnova 100 odstotkov posplošene vrednosti nepremičnine in da bi se obdavčile vse nepremičnine. Za slednje se zavzemajo zato, da bi lahko bile za približno enak izkupiček davčne stopnje nižje.

Davek bi ostal izključno prihodek občin, cilj ministrstva pa je, da posamezniki v povprečju ne bi bili bolj obremenjeni, kot so trenutno s tremi dajatvami (nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča, davkom na premoženje in dajatvijo za uporabo gozdnih cest). V posameznih primerih bi lahko prišlo do odstopanj navzgor ali navzdol, vendar naj bi od že sedaj obdavčenih nepremičnin prihodek občin v povprečju ostal enak. Celotni izkupiček naj bi bil sicer višji, saj bi bile v obdavčitev vključene tudi nepremičnine, ki sedaj niso.

Za izjeme se zavzemajo med drugimi v Katoliški cerkvi, in sicer predlagajo, da se mednje uvrsti vse nepremičnine v lasti cerkva in drugih verskih skupnosti, ki se dejansko pretežno uporabljajo za opravljanje nepridobitne verske, humanitarne ali druge splošnokoristne dejavnosti.

Kot so oktobra na spletni strani Slovenske škofovske konference zapisali v odgovorih na novinarska vprašanja, je namreč velika večina nepremičnin v lasti sestavnih delov Katoliške cerkve v javni rabi za splošnokoristne namene (npr. bogoslužje, pastorala, vzgoja, izobraževanje, dobrodelnost, prostovoljstvo) in da zato njene nepremičnine niso primerne za opravljanje pridobitne dejavnosti, ki bi lahko ustvarjala prihodke, s katerimi bi krili zaradi obdavčitve višje stroške.

Dodali so, da država za delovanje in vzdrževanje infrastrukture cerkva in drugih verskih skupnosti neposredno ne namenja znatnejših javnih sredstev, zato je obstoj te infrastrukture odvisen predvsem od zasebnih darov vernikov. "V takšnem položaju zlasti zasebni darovi vernikov Katoliške cerkve omogočajo varovanje in ohranjanje javno dostopne sakralne kulturne dediščine Republike Slovenije, ki predstavlja okrog 80 odstotkov celotne kulturne dediščine v državi. Zato bi bilo neprimerno, da se darove vernikov za vzdrževanje nepremičnin, v katerih se izvaja splošno koristna dejavnost, obdavči z novimi davki," menijo.

Glede obdavčitve cerkvenih nepremičnin v Italiji je sicer v torek Sodišče EU odločilo, da mora Italija od Vatikana zahtevati povračilo neplačanih davkov na nepremičnine v preteklih letih, ker je šlo za nedovoljeno državno pomoč.

V skladu z določili italijanskega zakona o davku na nepremičnine so iz plačila davkov izvzete "nekomercialne" nepremičnine, ki so v lasti verskih ustanov. Sprva pa so bile iz plačila davkov izvzete vse nepremičnine, ki so v lasti Cerkve, tudi šole, hostli in druge institucije, ki opravljajo pridobitno dejavnost. To določilo so leta 2012 popravili, potem ko je tudi Evropska komisija ugotovila, da te olajšave niso v skladu z evropskimi pravili. A hkrati je komisija odločila, da Vatikanu neplačanega nepremičninskega davka ni treba vračati.

Komisija je takrat menila, da bi bilo praktično nemogoče izračunati vsoto, ki bi jo Vatikan moral plačati Italiji, ker ta nima urejenih evidenc. Vendar pa je sodišče zdaj menilo, da bi komisija lahko preučila vsaj možnost delnega povračila teh subvencij.

Sodišče EU je to odločilo v primeru pritožbe osnovne šole Montessori v Rimu in lastnika manjšega hotela, ker da imajo šole in hostli, ki so v lasti Vatikana, zaradi te oprostitve davkov nepravično prednost.