c S
Upravni odbor KGZS nasprotuje obdavčenju kmetijskih zemljišč in gozdov 07.11.2018 12:51 Ljubljana, 07. novembra (STA) - KGZS ne pristaja na kakršnokoli obdavčitev kmetijskih zemljišč in gozdov, saj so ta zemljišča že obdavčena prek katastrskega dohodka. Prav tako bi vsaka nova obdavčitev še dodatno otežila že tako slab položaj slovenskega kmetijstva. O napovedani obdavčitvi nepremičnin, pa tudi o nedavnem vetrolomu, je v torek razpravljal upravni odbor zbornice.

Vetrolom, ki je po državi pustošil v začetku prejšnjega tedna, je sicer največ škode povzročil na Koroškem. Glede na škodo, ki jo je povzročil v nekaterih delih države, je upravni odbor predlagal, da se država takoj organizirano loti obnove gozdov in gozdnih cest, so sporočili iz Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS).

Upravni odbor zbornice je hkrati pozval upravljalca državnih gozdov, družbo Slovenski državni gozdovi, da omeji redno sečnjo iglavcev v državnih gozdovih in po svojih zmožnostih pomaga tudi pri odpravi posledic vetroloma v zasebnih gozdovih.

Iz Slovenskih državnih gozdov so sicer v ponedeljek sporočili, da so se z najbolj prizadetimi zasebnimi lastniki, ki jim je vetrolom poškodoval večji del posesti, ki predstavlja glavni vir dohodka, pripravljeni individualno pogovarjati o možnem sodelovanju pri izvedbi sanacije in prodaji gozdnih lesnih sortimentov.

Upravni odbor KGZS je predlagal tudi, da se priznajo povračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, tudi za površine gozda, ki so poškodovane zaradi vetroloma.

"Prav tako naj se sredstva proračunskega gozdnega sklada namenijo tudi za nujno obnovo uničenih gozdnih cest po ujmah. Ne nazadnje pa naj se kot višjo silo oz. kot hudo naravno nesrečo, ki resno prizadene kmetijsko gospodarstvo, upošteva tudi vetrolom," so poudarili.

Upravni odbor KGZS je obravnaval tudi predlog stališča zbornice do skupne kmetijske politike po letu 2020. Člani so soglasno menili, da je treba dati poseben poudarek povečanju obsega pridelave hrane na področjih, kjer se obseg zmanjšuje oz. obstaja možnost za povečanje obsega.

"Prav tako se mora krepiti položaj kmetov v agroživilski verigi, hkrati pa ohraniti pridelavo in prirejo na celotnem teritoriju države, še posebej na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost. Med drugimi cilji so člani upravnega odbora navedli zmanjševanje tveganj povezanih s podnebnimi spremembami in nadgradnjo sistema prenosa znanja v kmetijstvu v smeri še večje učinkovitosti," so še navedli v KGZS.