c S
Tožba Luke Koper proti nekdanjim nadzornikom pri koncu 07.11.2018 11:25 Koper, 07. novembra (STA) - Na koprskem sodišču je ponovno stekel tožbeni postopek Luke Koper, ki nekdanji upravi pod vodstvom Roberta Časarja in nekdanjim nadzornikom očita povzročitev poslovne škode pri nakupu deleža v družbi TTI. Sodnica Samanta Nusdorfer postopkov zoper upravo in nadzornike ni ponovno združila, je pa nakazala, da bo dokazni postopek v kratkem sklenila.

Luka Koper je leta 2009 za 25,8 milijona evrov kupila 10-odstotni delež holdinga TTI, po mnenju tožeče stranke pa so nekdanji vodilni v Luki omenjen poslovni delež bistveno preplačali. Tožbeni zahtevek je težak 19,6 milijona evrov. Poleg uprave so tožili že nadzornike zaradi domnevno premajhne skrbnosti pri odločanju o lastniškem vstopu v TTI. Okrožno sodišče je postopka zoper nekdanjo upravo in nadzornike razdružilo, nato pa lani odškodninski zahtevek zoper nadzornike zavrnilo. Višje sodišče je nato ugodilo pritožbi Luke Koper in sodbo prvostopenjskega sodišča razveljavilo. Pri tem je drugostopenjsko sodišče ugotovilo, da so nadzorniki ravnali nedopustno, predvsem pa, da niso dovolj preverili sinergij, ki naj bi jih Luki prinesel nakup deleža v TTI.

Danes je tako na okrožnem sodišču zopet stekel postopek zoper osem nekdanjih nadzornikov (Marjan Bezjak, Orjano Ban, Boris Bradač, Olga Franca, Metod Mezek, Nebojša Topić, Marko Valentinčič in Bojan Zadel). Sodnica Nusdorferjeva je uvodoma pojasnila, da bo na današnjem in naslednjem naroku čez teden dni zaslišala še priče, ki naj bi razjasnile okoliščine zastoja pri realizaciji poslovnega sodelovanja med Luko in TTI, s tem pa bo dokazni postopek po oceni sodišča izčrpan.

Sodišče bo sicer poleg tega pozvalo izvedenca finančne stroke, naj se izreče, ali lahko na podlagi dostopne dokumentacije sploh izdela mnenje o ocenjeni višini nastale škode. Nusdorferjeva je obenem spomnila, da je dokazno breme, ali je škoda sploh nastala, na strani tožeče stranke.

Bezjakov odvetnik Daniel Planinšec je ugovarjal izvedbi novih dokazov iz razloga prekluzije. Kot je spomnil, je izvedenec pred tem sodiščem že izpovedal, da bi omenjeno mnenje lahko izdelal le ob vpogledu v dokumentacijo na sedežu slovaškega holdinga, z dokaznim postopkom pa bi po njegovem mnenju lahko zaključili. Zaradi nedopustnosti predložitve novih dokazov so zagovorniki drugih obtožencev podali tudi predlog za zavrnitev tožbe.

Zastopnik Luke Koper, odvetnik Gašper Dernovšek je opozoril, da dokazov niso naknadno predlagali po svoji krivdi, sicer pa so na stališču, da ni sporna vrednost celotnega TTI, ampak le višina vrednosti 10-odstotnega deleža v holdingu. To pa lahko po njihovem izvedenec ugotovi že na podlagi podatkov, ki so že v spisu.