c S
Po oceni računskega sodišča finančno ministrstvo delno učinkovito pri sistemu MFERAC 07.11.2018 09:50 Ljubljana, 07. novembra (STA) - Ministrstvo za finance je bilo po oceni računskega sodišča med januarjem 2015 in marcem 2017 delno učinkovito pri upravljanju informacijskega sistema MFERAC. Revizorji so med drugim ocenili, da bi bile lahko funkcionalnosti sistema bolje izkoriščene. Finančnemu ministrstvu so podali priporočila, odzivnega poročila pa niso zahtevali.

Računsko sodišče je učinkovitost poslovanja ministrstva presojalo tako, da je ugotavljalo, ali je bilo strateško načrtovanje področja revizije medsebojno usklajeno, ali so bili procesi v okviru proračunskega cikla ustrezno povezani ter ali so bili ob podpori IS MFERAC zagotovljeni ustrezni računovodski podatki, da bi bilo poročanje o smotrnosti delovanja ustrezno, izhaja iz danes objavljenega poročila.

Revizorji so ocenili, da bi bile lahko funkcionalnosti IS MFERAC bolje izkoriščene v smislu ustreznejšega vsebinskega evidentiranja odhodkov po namenu in bi zato lahko bilo učinkovitejše tudi k ciljem in rezultatom usmerjeno proračunsko upravljanje.

Računsko sodišče je ugotovilo tudi neusklajenost glede zahteve po računovodskem izkazovanju stroškov oziroma odhodkov po vsebinskem namenu v okviru posameznih ravni programske klasifikacije, saj ministrstvo razvoja javnega računovodstva po stroškovnih mestih ni vključilo v svoje strategije.

Ministrstvo tudi ni posebej spodbujalo ali usmerjalo ter napotovalo neposrednih proračunskih uporabnikov k členjenju stroškov po vsebinskem namenu. Tako so neposredni proračunski uporabniki za lastne potrebe pogosto vodili ločene evidence, v katerih so vsebinsko razčlenjevali odhodke, so zapisali na računskem sodišču in dodali, da je takšno ravnanje po njihovi oceni neučinkovito, saj je v okviru informacijskega sistema že obstajala možnost evidentiranja stroškov po vsebinskih namenih.

Kot so med drugim še pojasnili na računskem sodišču, ministrstvo v obdobju revizije še ni ustrezno popisalo procesov načrtovanja, izvrševanja in poročanja o državnem proračunu in ni ustrezno opredelilo informacijskih in dokumentacijskih tokov v teh procesih.

Računsko sodišče je ministrstvu podalo priporočila za izboljšanje proračunskega upravljanja, odzivnega poročila pa ni zahtevalo, ker so bile že med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, odpravljene razkrite pomanjkljivosti oziroma izvedeni ustrezni popravljalni ukrepi.