c S
SE: Vlada naj poveča finančno avtonomijo občin 07.11.2018 07:10 Ljubljana, 06. novembra (STA) - Svetovalno telo Sveta Evrope (SE) Slovenijo opozarja na nekatere pomanjkljivosti na področju lokalne demokracije. Vlado poziva, naj z občinami in njihovimi združenji doseže soglasje o načinu financiranja občin ter poveča njihovo finančno avtonomijo.

Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope je namreč danes razpravljal o poročilu o lokalni demokraciji v Sloveniji ter sprejel nekaj priporočil. Poročilo je nastalo na podlagi obiska delegacije kongresa v Sloveniji februarja letos.

Poročilo ugotavlja, da Slovenija načeloma izpolnjuje zaveze iz Evropske listine o lokalni samoupravi, ki jo je ratificirala leta 1996. Načelo lokalne samouprave je namreč zapisano tako v ustavi kot področni zakonodaji, poleg tega pa lokalne oblasti v Sloveniji uživajo pravno varstvo. Poročilo kot pozitivno izpostavlja tudi vrsto instrumentov za sodelovanje javnosti pri odločanju na lokalni ravni, vključno z referendumom.

Kljub nekaterim pohvalnim besedah pa delegacija, ki je obiskala Slovenijo, v poročilu opozarja na nekatere pomanjkljivosti. Med drugim so opozorili na pomanjkanje soglasja med državno in lokalno oblasto glede sistema financiranja občin, kar po njihovi oceni vodi v preveliko finančno odvisnost občin od državnih transferjev ter prekomerno regulacijo nekaterih nalog občin.

Zato kongres Sveta Evrope slovensko vlado poziva, naj z občinami in njihovimi združenji doseže soglasje o načinu financiranja občin ter poveča njihovo finančno avtonomijo. Prav tako naj vlada občine vključi v odločanje o vseh zadevah, ki se neposredno nanašajo nanje.

Poleg tega želijo vlado spodbuditi k poenostavitvi predpisov, ki zadevajo naloge in odgovornosti lokalne ravni. Svetujejo še, naj vlada spodbuja združevanje in različne oblike medobčinskega sodelovanja, saj je to zagotovilo za učinkovito izvajanje javnih storitev na vseh ravneh.

Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope (Congres of Local and Regional Authorities of the Council of Europe - CLRAE) je svetovalno telo, ki zastopa lokalne in regionalne oblasti držav članic. Osredotoča se na pospeševanje demokracije na lokalni in regionalni ravni ter na krepitev čezmejnega sodelovanja.