c S
Občini Kranjska Gora in Tržič bosta za sanacijo škode prejeli skupno 275.000 evrov 07.11.2018 07:30 Ljubljana, 06. novembra (STA) - Vlada je na današnji seji odbora za gospodarstvo sprejela sklep o zagotovitvi sredstev za izvedbo sanacije škode, ki je nastala po neurju konec oktobra. Za izvedbo ukrepov bodo uporabljena sredstva proračunske postavke ministrstva za okolje in prostor v višini 275.000 evrov, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Občina Kranjska Gora bo od tega prejela 75.000 evrov, občina Tržič pa 200.000 evrov.

Direkciji RS za vode bo vlada s prerazporeditvijo z ministrstva za okolje in prostor zagotovila 300.000 evrov.

Občini bosta izvedli interventne zaščitne ukrepe skladno s predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Direkcija RS za vode pa bo izvedla ukrepe skladno s predpisi s področja urejanja voda, so zapisali v sporočilu za javnost.

Občini bosta morali podati tudi končno poročilo o izvedbi sanacije, ki je osnova za nakazilo sredstev.

Zaradi prekinjenih povezav in nedostopnosti vseh predelov še ni bil opravljen pregled celotne mreže vodotokov, prav tako bo vse poškodbe mogoče oceniti šele, ko se bodo gladine znižale, so napovedali.

Kot ugotavlja vlada, občina Kranjska Gora interventna sredstva potrebuje zaradi plazu v Belci, občina Tržič pa za zagotovitev prevoznosti lokalne ceste proti Jelendolu na najbolj prizadetem mestu za predori, kjer je cesta zaradi treh usadov neprevozna. Direkcija RS za vode sredstva potrebuje za zagotavljanje ustrezne pretočnosti vodotokov, ki jim poleg izjemnih erozijskih procesov in hudourniških nanosov, zaradi vetroloma grozijo tudi podrta drevesa, ki lahko ponekod zajezijo struge in posledično povzročijo nenadno poplavo ob naslednjem deževju. Preliminarna ocena škode na vodni infrastrukturi sicer presega 20 milijonov evrov.

Tržiški župan Borut Sajovic je povedal, da bo prva pomoč za lažje financiranje in izvedbo intervencije vredna okoli 200.000 evrov. Vendar ocenjuje, da je škode samo v intervenciji za še enkrat toliko.

Neurje z vetrom in močnim deževjem je minuli teden za seboj pustilo ogromno škode. Uprava RS za zaščito in reševanje je zatem, ko so občine podale preliminarne ocene škode na njihovem območju, danes izdala sklep o začetku ocenjevanja škode. Kot so navedli na upravi, so škodo zabeležili v 44 občinah, po prvih zbirnih ocenah bo ta presegala 0,3 promila državnega proračuna.