c S
Državni proračun ob koncu septembra s presežkom 30.10.2018 14:47 Ljubljana, 30. oktobra (STA) - Prihodki državnega proračuna so v prvih devetih mesecih dosegli nekaj manj kot 7,2 milijarde evrov in so se v primerjavi z enakim obdobjem lani povečali za 9,3 odstotka. Odhodki so se povečali za 2,9 odstotka na nekaj več kot 6,8 milijarde evrov. Presežek je tako dosegel nekaj več kot 350 milijonov evrov, so sporočili z ministrstva za finance.

"Presežek v letošnjem letu je med drugim posledica enkratnega povračila zadržanih sredstev iz proračuna EU za že realizirane projekte v okviru pretekle finančne perspektive 2007-2013. Ta denar je Slovenija v tem obdobju založila iz lastnih sredstev," so pojasnili na ministrstvu, kjer so spomnili še, da je Slovenija v enakem obdobju lani v proračunu beležila primanjkljaj v višini 62,6 milijona evrov.

Davčni prihodki, ki predstavljajo glavni vir prihodkov državnega proračuna, so v prvih devetih mesecih letos znašali dobrih šest milijard evrov, kar je 6,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Prihodkov iz naslova dohodnine je bilo za približno 904 milijone evrov oz. 16,3 odstotka več, kar je posledica ugodnih razmer na trgu dela. Prihodki od davka od dohodkov pravnih oseb so se zvišali za 9,2 odstotka na okoli 645 milijonov evrov, na kar je vplivalo boljše poslovanje podjetij v lanskem letu.

Prihodki od DDV, ki so v največji meri odvisni od gibanja in rasti zasebne ter državne potrošnje, so se zvišali za 6,1 odstotka na približno 2,7 milijarde evrov. V primerjalnem obdobju so bili za 2,5 odstotka nižji dohodki iz trošarin, ki so dosegli nekaj manj kot 1,2 milijarde evrov. To znižanje je predvsem posledica manjših prihodkov iz trošarin na energente in električno energijo, manjši pa so bili tudi prihodki iz trošarin na tobačne izdelke.

Na strani odhodkov so bile obveznosti za plačilo domačih in tujih obresti nižje za 8,1 odstotka in so znašale približno 793 milijonov evrov. Znižanje obrestnih izdatkov je posledica aktivnega upravljanja javnega dolga. Sredstva za plače in prispevke delodajalcev za socialno varnost so se povečala za pet odstotkov na 924 milijonov evrov, kar je predvsem posledica dogovora o ukrepih na področju stroškov dela.

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo poleg državnega proračuna sestavljajo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in proračuni občin, je v prvih devetih mesecih zabeležila približno 13,5 milijarde evrov prihodkov in 13 milijard evrov odhodkov.