c S
Gorenje z dodatnim sklepom o umiku delnic z Varšavske borze 30.10.2018 14:45 Velenje, 30. oktobra (STA) - Skupščina družbe Gorenje, katere edini lastnik je kitajski Hisense, je danes sprejela sklep o umiku delnic z Varšavske borze. Ta sklep potrjuje sklep s skupščine 17. septembra o umiku delnic z Ljubljanske borze in Varšavske borze. Kot so povedali v družbi, je bil sprejet zaradi enostavnejših postopkov ob umiku z borze v primeru enega lastnika.

Kot kažejo sklepi, ki so jih posredovali prek spletnih strani Ljubljanske borze, se bodo delnice Gorenja v celoti umaknile iz trgovanja na Varšavski borzi in se bo odobrila ponovna vzpostavitev dokumentarne oblike delnic, torej ukinitev nematerializiranih delnic.

Ta sklep potrjuje sklep o umiku delnic Gorenja z Varšavske borze, ki je bil že sprejet na skupščini dne 17. septembra. Glede na to, da na dan tega sklepa ni manjšinskih delničarjev v družbi, ne bo izplačana nobena odpravnina zaradi umika delnic s trgovanja na Varšavski borzi.

Kot so za STA pojasnili v družbi, je bil današnji sklep sprejet zaradi lažjega umika z Varšavske borze, saj je sedaj delničar en sam in je postopek umika preprostejši kot na podlagi sklepa skupščine več delničarjev.

Skupščina je 17. septembra sprejela sklep tudi o iztisnitvi manjšinskih delničarjev, ki je začel učinkovati z vpisom v sodni register 26. oktobra.

Hisense je v lastništvo Gorenja vstopil maja kot najbolj ugodni ponudnik v postopku iskanja strateškega partnerja, v prevzemni ponudbi, ki je trajala od 29. maja do 26. junija, pa je lastniški delež povečal na 95,42 odstotka. Za vsako delnico je ponudil 12 evrov, toliko pa namerava sedaj ob iztisnitvi plačati tudi lastnikom preostalih 4,58 odstotka delnic.