c S
V Mariboru v javno-zasebnem partnerstvu do energetske sanacije več stavb 30.10.2018 07:15 Maribor, 29. oktobra (STA) - Mestna občina Maribor je danes z družbo Petrol sklenila javno-zasebno partnerstvo za izvedbo energetske prenove 24 javnih objektov, kot so vrtci, osnovne šole, športne dvorane in občinska stavba. Z vložkom 1,5 milijona evrov si obeta učinek 10-milijonske investicije in letni prihranek dobrega pol milijona evrov.

Kot so po današnjem podpisu pogodbe sporočili z mariborske občine, gre za enega večjih projektov javno-zasebnega partnerstva do sedaj na področju energetskega pogodbeništva v slovenskih občinah.

Projekt energetske prenove javnih objektov bo izveden po principu javno-zasebnega partnerstva v 15-letnem koncesijskem obdobju. Zasebni partner investira v energetsko prenovo objekta in zagotavlja določene prihranke ob enakem ali višjem udobju v prostorih, javni partner pa ga s temi prihranki v pogodbeni dobi poplača.

"Po poteku pogodbenega obdobja vsi prihranki pri stroških za oskrbo z energijo ostanejo javnemu parterju. Zasebni partner bo v času trajanja 15-letne koncesije zagotovil tudi upravljanje in vzdrževanje novo vgrajenih oziroma saniranih energetskih naprav in sistemov," poudarjajo na občini.

Model javno-zasebnega partnerstva po besedah župana Andreja Fištravca predstavlja pomemben dodatni vir pri reševanju komunalnih težav v mestu. "Pri pripravi tega javno-zasebnega partnerstva smo bili še posebej pozorni, ker ima Maribor slabe izkušnje s pomanjkljivo pripravljenimi podobnimi operacijami," je povedal.

"S tem projektom Petrol nadaljuje strateško začrtane pomembne korake v državi na področju pametnih tehnologij in pametne infrastrukture v mestih ter postaja pomemben partner pri energetsko učinkovitem vodenju mest in urbaniziranih naselij," pa je ob današnjem podpisu pogodbe dodal član uprave Petrola Rok Vodnik.

Projekt je zaradi obširnega nabora objektov razdeljen na dva sklopa. Prvi sklop, ki zajema celovito energetsko sanacijo 14 objektov, obravnava tehnološke in tudi gradbene ukrepe, za katere je možna pridobitev nepovratnih kohezijskih sredstev v višini 40 odstotkov investicije. Tu se bodo izvedli ukrepi toplotne izolacije fasad, zamenjave stavbnega pohištva, izolacije stropov neogrevanih podstrešij, vgradnja termostatskih ventilov, prenova plinskih kotlovnic in kotlovnic na ELKO, prenova ogrevalnih virov z vgradnjo toplotnih črpalk in prenova toplotnih postaj na daljinsko ogrevanje, sanacije sistemov notranje razsvetljave ter vgradnja sistema za energetsko upravljanje.

Drugi sklop, ki zajema prenovo desetih objektov, pa je naravnan predvsem na sanacijo tehnoloških sistemov stavbe, kot so sistemi ogrevanja in prezračevanja, hladilni sistemi za pripravo ledu in sistemi učinkovite razsvetljave.

Skupna investicijska vrednost projekta znaša 10,5 milijona evrov brez DDV. Petrol bo prispeval 5,3 milijona evrov, evropska kohezijska sredstva naj bi znašala 3,7 milijona evrov, delež občine pa je 1,5 milijona evrov.

Mestna občina Maribor bo tako v sodelovanju z družbo Petrol izboljšala energetsko učinkovitost na javnih objektih v neto tlorisni površini 67.275 kvadratnih metrov. Energetsko bodo sanirali upravno stavbo občine, Ledno dvorano, Dvorano Tabor ter več osnovnih šol in vrtcev.