c S
Evropska sredstva za prenovo središča v Murski Soboti in stanovanj v Celju 29.10.2018 11:27 Ljubljana, 29. oktobra (STA) - Projekta prenove mestnega središča v Murski Soboti, prva faza, in energetske obnove stanovanj v javni lasti v Mestni občini Celje sta dobila evropska sredstva. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za prenovo soboškega mestnega središča prispeval tri milijone evrov, Kohezijski sklad za obnovo javnih stanovanj v Celju pa malo več kot 100.000 evrov.

Prenova mestnega središča - prva faza v Murski Soboti je sicer skupaj vredna nekaj manj kot pet milijonov evrov, energetska obnova stanovanj v javni lasti v Mestni občini Celje pa 730.000 evrov, so sporočili s službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki je kot organ upravljanja za evropske strukturne sklade in kohezijski sklad izdala odločitev o finančni podpori za omenjena projekta.

V Murski Soboti bodo celovito prenovili osrednje območje centra mesta Murska Sobota - Trg zmage in južni del Slovenske ulice. Mestna občina Murska Sobota, ki je projekt uvrstila tudi v svojo trajnostno urbano strategijo, je pristopila k revitalizaciji in ponovni oživiti izpraznjenega mestnega središča.

"Prenovljeno mestno središče bo predstavljalo privlačnejše okolje za različne ciljne skupine, predvsem prebivalce, zlasti mlade, kar bo pozitivno vplivalo na zmanjšanje izseljevanja in slabih socialnih razmer," so poudarili na vladni službi.

Projekt prenove mestnega središča v Murski Soboti, ki je eden od projektov predvidenih za sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN), obsega obnovo odprtih zunanjih javnih površin, delno pa tudi komunalne infrastrukture (vodovod in kanalizacija).

V okviru projekta energetske obnove stanovanj v javni lasti v Celju se bo medtem izvedla celovita energetska prenova dveh večstanovanjskih objektov v občini. Namen investicije je izvedba potrebnih ukrepov za celovito energetsko sanacijo objektov s ciljem nižje rabe energije in posledično nižjih stroškov njene porabe.

Energetska sanacija bo obsegala dodatno toplotno izolacijo celotnega ovoja objekta, zamenjavo vsega stavbnega pohištva, vključno z zamenjavo zunanjih in notranjih okenskih polic zaradi povečanja debeline fasadnega sloja, in toplotno izolacijo krovne plošče. Na novo se bodo vgradila tudi vhodna vrata na stopnišču proti kletni etaži.