c S
Fiho objavil razpis za razdelitev skoraj 17 milijonov evrov 27.10.2018 09:40 Ljubljana, 26. oktobra (STA) - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho) je v današnjem uradnem listu objavila razpis za razporeditev sredstev v letu 2019. Od skoraj 17 milijonov evrov jih je približno 11 milijonov na voljo invalidskim, dobrih 5,9 milijona pa humanitarnim organizacijam. Rok za oddajo vlog je 25 dni.

Invalidskim organizacijam je za sofinanciranje posebnih socialnih programov in storitev ter delovanje na voljo 10.465.503 evrov, za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje 436.062 evrov, nerazporejena rezervna sredstva pa so razpisana v višini 110.117 evrov.

Humanitarnim organizacijam je na voljo 59.293 evrov nerazporejenih sredstev ter 161.427 evrov za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje. Poleg tega pa je za splošne dobrodelne organizacije na voljo 4.681.090 evrov, za organizacije za kronične bolnike 827.754 evrov, za organizacije za samopomoč pa 199.802 evrov.

Fiho vsako leto razpisuje sredstva za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. Za prihodnje leto so skupna sredstva nekoliko nižja od razpisanih za letos, ko je bilo na voljo skoraj 17,5 milijona evrov, letos pa jih je 16.941.050 evrov.

Prejemniki sredstev bodo znani v 15 dneh po odločitvi o razporeditvi sredstev na seji sveta Fiha. Odobrena sredstva za izvajanje programov, delovanje in naložbe pa bodo invalidske in humanitarne organizacije prejemale kot mesečno akontacijo. Če bo dejanski priliv sredstev Fiha v letu 2019 nižji ali višji od načrtovanega po finančnem načrtu fundacije, bo svet fundacije sprejel sklep o zmanjšanju ali povečanju odobrenih sredstev, še piše v razpisu.