c S
Spremenjena uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo v veljavi 27.10.2018 09:40 Ljubljana, 27. oktobra (STA) - Po petkovi objavi v uradnem listu je danes začela veljati spremenjena uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Ta prinaša začasne ukrepe, ki naj bi do interventnega zakona o odvozu nakopičene odpadne embalaže in sveč olajšali življenje komunalnim podjetjem.

S spremembami in dopolnitvami uredbe se rešuje stanje pri nekaterih izvajalcih obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja oz. obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, katerih kapacitete predhodnega skladiščenja ali skladiščenja odpadne embalaže so presežene. Zaradi kupov odpadne embalaže namreč obstaja tveganje za varstvo okolja in zdravje ljudi ter za doseganje predpisanih okoljskih ciljev na področju ravnanja z odpadki, pojasnjujejo na ministrstvu za okolje in prostor.

Država se utaplja v odpadkih, je na novinarski konferenci po četrtkovi seji vlade, na kateri je ministrski zbor potrdil spremembe uredbe, poudaril minister za okolje in prostor Jure Leben. "Zaradi same prostorske stiske na odlagališčih izvajalcev javnih služb nismo prišli samo do okoljskega in sanitarnega problema, ampak smo prišli tudi do varnostnega problema, saj izvajalci ne morejo zagotavljati protipožarnih ukrepov," je pojasnil.

Izvajalcem javne službe se s tem omogoča, da odpadno embalažo, ki je niso prevzele družbe za ravnanje z odpadno embalažo, sami oddajo v nadaljnjo obdelavo izvajalcem obdelave in določa pogoje, pod katerimi jo lahko oddajo. Stroške ravnanja z odpadno embalažo, ki jih bo imel izvajalec obdelave odpadkov, bo pod določenimi pogoji in v omejeni višini - največ 120 evrov na tono oddane odpadne embalaže - začasno krila država.

Država bo imela sicer po plačilu stroškov obdelave pravico zahtevati vračilo teh stroškov od družb za ravnanje z odpadno embalažo, ki odpadne embalaže niso prevzele.

Glede na podatke Inšpektorata RS za okolje in prostor je na lokacijah izvajalcev javne službe okoli 9060 ton komunalne odpadne embalaže. Do konca tega leta naj bi se količine še občutno povečale, in sicer vse do 30.000 ton. Ob predpostavki, da družbe ne bodo povečale intenzivnosti prevzemanja komunalne odpadne embalaže je ocenjeni strošek prevzema pri izvajalcih javne službe in obdelave teh odpadkov 3,5 milijona evrov.

Sicer bo interventni odvoz nakopičene odpadne embalaže, pa tudi odpadnih nagrobnih sveč, urejal poseben interventni zakon, ki je bil do petka v javni obravnavi, ministrstvo pa računa na njegov sprejem na decembrski seji državnega zbora. Z uredbo pa ministrstvo omogoča komunalnim podjetjem, da začnejo nemudoma odvažati nakopičeno odpadno embalažo - na podlagi zakona bo to predvidoma mogoče šele od februarja.