c S
Primorska hranilnica Vipava s podjetniškimi mikrokrediti iz sklada skladov 26.10.2018 10:00 Vipava, 26. oktobra (STA) - Predstavniki SID banke in Primorske hranilnice Vipava so podpisali sporazum, s katerim je hranilnica pridobila 15 milijonov evrov iz sklada skladov, ki ga upravlja SID banka in je namenjen uporabi kohezijskih sredstev. Tem sredstvom bo hranilnica dodala še 7,5 milijona evrov lastnih sredstev ter jih v obliki mikro posojil posredovala podjetjem.

Mikro posojila bodo pri Primorski hranilnici Vipava, ki je bila izbrana na podlagi javnega razpisa, na voljo mikro in malim podjetjem, samostojnim podjetnikom ter zagonskim podjetjem, so sporočili iz hranilnice.

Glavne prednosti so poleg ugodne obrestne mere tudi ročnosti do pet let in moratoriji na odplačilo glavnice ter milejši pogoji zavarovanja, hranilnica pa tudi ne bo zaračunavala nadomestila za odobritev in vodenje kredita. Vrednost kredita lahko znaša od pet do 25.000 evrov, financira pa se lahko do 100 odstotkov upravičenih stroškov za naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, stroškov dela, materiala, trgovskega blaga in storitev.

"Spodbujanje zagonskih in mikro podjetij je pomembno za razvoj podjetništva ter posledično za doseganje večje inovativnosti in konkurenčnosti gospodarstva. Pridobivanje ustreznih finančnih virov je za takšna podjetja velikokrat težavno, saj na tem področju obstaja tržna vrzel," je na četrtkovem podpisu sporazuma dejal predsednik uprave SID banke Sibil Svilan.

Predsednik uprave Primorske hranilnice Vipava Klemen Bajt pa je dodal, da izbor hranilnice na javnem razpisu pomeni potrditev razvojne strategije hranilnice, s katero želijo storitve še bolj prilagodili potrebam slovenskih podjetij.

Sklad skladov, ki ga na podlagi sporazuma o financiranju, sklenjenega z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, upravlja SID banka, je namenjen uporabi evropskih kohezijskih sredstev. Njegova vrednost znaša 253 milijonov evrov, ki so Sloveniji v finančni perspektivi 2014-2020 na voljo do leta 2023.

Namen sklada je financiranje trajnostne gospodarske rasti in razvoja, inovacijskih vlaganj ter tekočega poslovanja z dolžniškimi in lastniškimi oblikami financiranja na štirih področjih: raziskave, razvoj in inovacije, mala in srednje velika podjetja, energetska učinkovitost in urbani razvoj.