c S
Vlada in sindikati javnega sektorja v petek znova za mizo 26.10.2018 07:30 Ljubljana, 25. oktobra (STA) - V petek se bodo nadaljevala pogajanja za razrešitev stavkovnih zahtev sindikatov javnega sektorja. Predlog, ki ga je na torkovih pogajanjih ponudila vlada, so v koordinaciji stavkovnih odborov 16 sindikatov pod vodstvom Jakoba Počivavška in dveh zdravstvenih sindikatih že zavrnili, medtem ko bo šolski sindikat Sviz nanj odgovoril v petek.

Z izjemo predstavnikov policistov - ti se na svojo zahtevo pogajajo ločeno - sicer zaenkrat za skupno mizo vztrajajo vsi sindikati, ki so napovedali stavke in postavili stavkovne zahteve.

V Počivavškovi skupini sindikatov, kot tudi v obeh zdravstvenih sindikatih so torkov vladni predlog zavrnili. Počivavšek je dejal, da so vladni strani že v torek povedali, da pričakujejo, da bo pripravila nov predlog. Na takšnega, kakršnega je podala v torek, protipredloga ne nameravajo oblikovati. Je pa napovedal, da bodo od vladne strani v petek zahtevali opravičilo zaradi manipulacije s podatki, ki si jo je po njegovih besedah privoščila v torek.

Kot je spomnil, se je v javnosti navajalo, da zahtevajo blizu milijardo evrov. A Počivavšek opozarja, da je v to številko zajet tudi dvig plač za osem odstotkov, ki so bili javnim uslužbencem z znižanjem vrednosti plačnih razredov vzeti z zakonom za uravnoteženje javnih financ leta 2012. Marca, preden so se pogajanja prekinila zaradi odstopa takratnega primerja Mira Cerarja, so se po njegovih besedah pogovarjali, da bi to stavkovno zahtevo reševali s posebno formulo, ki bi začela delovati leta 2020. Finančni učinki, kakršnekoli bi ta formula že prinesla, torej ne bi bili realizirani naenkrat, je še dejal Počivavšek.

V šolskem sindikatu Sviz se po besedah glavnega tajnika sindikata Branimirja Štruklja do vladne ponudbe še niso opredelili oz. bodo vladnim pogajalcem svoje stališče sporočili v petek, pred tem pa ga javnosti ne želijo razkriti, saj da to ne bi bilo korektno.

Je pa pojasnil, da so vladni predlog danes analizirali tudi v konfederaciji sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi in v katero od stavkajočih sindikatov poleg Sviza sodijo še Policijski sindikat Slovenije, Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije ter Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije.

Kot je povedal, so obravnavali tudi gradivo s primerjavo povprečnih plač med posameznimi podskupinami na posameznih izobrazbenih ravneh, ki ga je sindikatom posredovala vlada. Te primerjave (brez povečanega obsega dela in dežurstev) po Štrukljevih besedah kažejo, "kako absurdno je trditi, da imamo enotni plačni sistem". Štrukelj namreč opozarja, da je pri posameznih delovnih mestih z univerzitetno izobrazbo, ki so primerljiva, lahko razlike tudi za 1200 evrov bruto. Podatki pa potrjujejo tudi njihovo trditev o zaostajanju plač učiteljstva za uradništvom, je dodal.

Sicer pa je ponovil, da je stališče sindikatov konfederacije, da se o tistem, kar je skupno vsem, lahko pogajajo skupaj, o specifičnih zahtevah pa se bodo pogajali ločeno.

Pogajanj se sicer udeležujejo tudi predstavniki Konfederacije slovenskih sindikatov, ki je tudi bila med tistimi, ki so spomladi napovedovali stavko. Predsednik omenjene konfederacije Gvido Novak je pojasnil, da so pridobili reprezentativnost za več poklicev, kjer so zaposleni pretežno v plačni skupini J.

Novak je prepričan, da je način, na katerega potekajo pogajanja, nezakonit. Meni namreč, da bi za pogajalsko mizo morali sedeti vsi sindikati, ne le stavkajoči, ker vsebine v pogajalskih izhodiščih, ki jih je sprejela vlada, zadevajo vse javne uslužbence. Pogajanja zgolj s stavkajočimi pa pomenijo izključitev vseh ostalih podpisnikov kolektivne pogodbe. Boji se, da bo pomirila apetite pri najbolj razburjenih in bodo stavkajoči nekaj dobili, drugi pa nič ali pa zgolj drobtinice.