c S
Evropska komisija projektom s področja okolja namenila 243 milijonov 25.10.2018 15:38 Bruselj, 25. oktobra (STA) - Evropska komisija je iz proračuna EU za projekte v okviru programa Life, ki podpirajo naravo, okolje in kakovost življenja, odobrila naložbeni sveženj v višini 243 milijonov evrov. Kot so sporočili iz Bruslja, bo financiranje pritegnilo dodatne naložbe, kar bo skupaj pomenilo 430,7 milijona evrov za 142 novih projektov.

Program Life bo imel s številnimi financiranimi nadnacionalnimi projekti učinke v vsaki državi članici EU, so izpostavili v Evropski komisiji.

Projektom na področju okolja in učinkovite rabe virov, narave in biotske raznovrstnosti ter okoljskega upravljanja in obveščanja bo namenjenih 196,2 milijona evrov. Kot so pojasnili, to vključuje velike naložbe v projekte, ki bodo omogočili ponovno uporabo večjih količin plastike.

V projekte za blažitev podnebnih sprememb, prilagajanje nanje ter podnebno upravljanje in obveščanje bo EU vložila 46,8 milijona evrov. To vključuje praktično podporo državam članicam pri pripravi njihovih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov do leta 2030, s katerimi bodo emisije toplogrednih plinov do tega leta skupaj zmanjšale za vsaj 40 odstotkov v primerjavi z ravnmi iz 90. let prejšnjega stoletja.

Kot so še pojasnili v Evropski komisiji, je program Life instrument EU za financiranje okoljskih in podnebnih ukrepov. Izvaja se že od leta 1992, v njegovem okviru pa so sofinancirali več kot 4600 projektov po vsej EU in v tretjih državah.

Slovenija bo v okviru programa Life prejela sredstva za projekt Life Ceplafib, ki je namenjen proizvajanju novih izdelkov iz odpadne plastike in papirja. Ceplafib je nov material iz reciklirane plastike in vlaken iz starih časopisov, uporablja pa se lahko v embalažni, avtomobilski in gradbeni industriji, so pojasnili na komisiji.

Projekt v vrednosti 1,8 milijona evrov, v katerem sodelujejo še partnerji iz Španije, Finske in Poljske, naj bi novi material približal trgu in dokazal, da se lahko proizvaja po konkurenčni ceni in uporablja na številnih področjih.

Slovenija kot partnerica sodeluje tudi pri projektu Life Sweap, ki je osredotočen na izvrševanje zakonodaje za preprečevanje nezakonitega trgovanja z odpadki. Program spodbuja dejavnosti izvrševanja in krepi zmogljivosti pristojnih organov v vseh 36 državah članicah mreže EU za izvajanje in uveljavljanje okoljskega prava Impel, so še pojasnili v Bruslju.