c S
Projektu odvajanja odpadnih voda v porečju Ljubljanice evropska sredstva 25.10.2018 13:13 Ljubljana, 25. oktobra (STA) - Nova faza projekta odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Ljubljanice je dobila evropska sredstva. Za tretji sklop, ki je vreden 17,63 milijona evrov, bo Kohezijski sklad prispeval 7,65 milijona evrov, državni proračun 1,35 milijona evrov, medtem ko bo preostanek zagotovila Občina Log-Dragomer.

"Namen projekta je zagotoviti celovito rešitev odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju občine Log- Dragomer," so sporočili s službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki je kot organ upravljanja za evropske strukturne sklade in kohezijski sklad izdala odločitev o finančni podpori za omenjeni projekt.

Predvidoma do konca leta 2022 bodo v okviru projekta zgradili 23 kilometrov kanalizacije in čistilno napravo za 5000 populacijskih enot.

Z uresničitvijo projekta se bo zmanjšala količina škodljivih snovi v vodi in izboljšala kakovost površinskih in podzemnih voda, kar bo prispevalo k boljšim življenjskim pogojem in boljšemu zdravju 3524 prebivalcev občine Log-Dragomer.

Projekt, ki je del dogovora za razvoj osrednjeslovenske regije, bo vplival na izboljšanje učinka čiščenja širšega območja reke Ljubljanice.

"Z izgradnjo kanalizacijskega sistema se bo zmanjšalo onesnaženje tal skozi odvajanje vode iz greznic, s čimer se bo ustavilo tudi onesnaženje vodnih virov. Sistem ravnanja s komunalno odpadno vodo je namreč zasnovan kot nepropusten sistem, ki prepreči iztekanje odpadne vode v tla in naprej v podtalnico," so še poudarili v vladni službi.