c S
Do uveljavitve interventnega zakona nad odpadno embalažo z uredbo 25.10.2018 13:07 Ljubljana, 25. oktobra (STA) - Vlada je danes sprejela spremembe uredbe o ravnanju z odpadno embalažo. Te izvajalcem obvezne občinske gospodarske javne službe omogočajo takojšen začetek postopka nadaljnje obdelave odpadkov, vzpostavljajo pa tudi pogoje, pod katerimi lahko komunalna podjetja odpadke sama oddajo v nadaljnjo obdelavo, je po seji pojasnil minister Jure Leben.

Leben je na novinarski konferenci po seji vlade v Ljubljani opozoril, da se država utaplja v odpadkih in da imamo velik ekološki problem. "Zaradi same prostorske stiske na odlagališčih izvajalcev javnih služb nismo prišli samo do okoljskega in sanitarnega problema, ampak smo prišli tudi do varnostnega problema, saj izvajalci ne morejo zagotavljati protipožarnih ukrepov," je pojasnil.

Na okoljskem ministrstvu nameravajo sicer problem nakopičene odpadne embalažo in odpadnih sveč reševati z interventnim zakonom, katerega predlog je do petka v javni obravnavi, sprejeli pa ga bodo predvidoma na decembrski seji.

Kot je dejal Leben, želijo z interventnim zakonom "urediti kupe za nazaj in vzpostaviti nova pravila igre za naprej", a so po posvetovanjih z deležniki prišli do sklepa, da je treba do sprejetja omenjenega zakona zagotoviti drug ukrep.

V danes sprejeti dopolnjeni uredbi za ravnanje z odpadki so zapisali, da če izvajalec javne službe ne more oddati embalaže družbam za ravnanje z odpadno embalažo, lahko embalažo oddajo naprej predelovalcem. "S tem smo spekter družb, ki morajo sanirati problem, odprli, dodali smo tudi, da strošek te sanacije krije država iz proračuna," je dodal.

Kot so na vladi zapisali v sporočilu za javnost, so v uredbi določeni tudi pogoji, pod katerimi bo država prevzela začasno kritje stroškov. Izvajalec obdelave bo moral ministrstvu za okolje in prostor poslati račun in priložiti zahtevano dokumentacijo, ministrstvo pa bo dokumentacijo preverilo in plačalo račun, če bo ta ustrezna in popolna. Ministrstvo bo plačanem računu obvestilo izvajalca javne službe.

Okoljsko ministrstvo pa ne bo krilo stroškov ravnanja z odpadno embalažo v delu, ki bo presegel 120 evrov na tono prevzete odpadne embalaže, prav tako bo delno ali v celoti zavrnilo račun, če bo iz dokumentacije razvidno, da obdelava ni bila izvedena v skladu s predlagano uredbo in predpisi, ki urejajo odpadke.

Glede na podatke inšpektorata za okolje in prostor je sicer na lokacijah izvajalcev javne službe okoli 9060 ton komunalne odpadne embalaže, glede na te podatke pa je lahko do konca leta pričakujemo okoli 30.000 ton. Ob predpostavki, da družbe ne bodo povečale intenzivnosti prevzemanja komunalne odpadne embalaže, bi ukrep državni proračun obremenil za okoli 3,5 milijona evrov, so še navedli.

Uredba bo objavljena v petek, veljati pa bo začela v soboto. "Zavedamo se, da to ni sistemski ukrep," je še poudaril Leben in napovedal, da bodo na ministrstvu v tednu po 12. novembru začeli pripravljati novo različico zakona o varstvu okolja, v katerem bodo koncept ravnanja z embalažo in drugimi odpadki "postavili v veliki meri na novo".

Leben se je dotaknil tudi problema odpadnih sveč in pojasnil, da bo tudi ta del interventnega zakona, kljub temu, da so se predstavniki industrije tudi sami že lotili ukrepov. Problem je po njegovih besedah nastal zaradi požara v obratu za predelavo sveč v Ljutomeru. S terena glede reševanja problema zdaj prihajajo pozitivne informacije, zato se na ministrstvu po Lebnovih besedah že igrajo s postavitvijo koncepta za naprej.

Od 1. septembra prihodnje leto po ministrovih besedah v smetnjake ne bomo več metali elektronskih in navadnih sveč, ampak bo moral biti smetnjak pregrajen. S tem bomo že na začetku opravili prvo reciklažo, je dodal Leben in ocenil, da v Sloveniji problema s svečami do prihodnjega poletja ne bo več.