c S
Gospodarsko razpoloženje v Sloveniji oktobra boljše 25.10.2018 11:14 Ljubljana, 25. oktobra (STA) - Gospodarsko razpoloženje v Sloveniji se je oktobra izboljšalo. Vrednost kazalnika gospodarske klime je dosegla 11,6 odstotne točke in je bila za 3,5 odstotne točke višja kot septembra in za 3,9 odstotne točke nižja kot oktobra lani. Od dolgoročnega povprečja je bila višja za 12,8 odstotne točke, je danes sporočil statistični urad.

Vrednost kazalnika gospodarske klime se po letošnjem januarju, ko je dosegla predkrizno raven, postopoma znižuje. Oktobra pa se je zaradi ugodnih gibanj kazalnikov zaupanja v večini gospodarskih dejavnosti v primerjavi s septembrom znova zvišala.

Na zvišanje je vplival predvsem kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih, in sicer za 3,1 odstotne točke. Pozitivno so vplivali tudi kazalniki zaupanja med potrošniki, v trgovini na drobno in gradbeništvu. Vpliv kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih pa je bil medtem negativen.

Na letni ravni se je vrednost kazalnika gospodarske klime oktobra znižala. Na poslabšanje so vplivale nižje vrednosti kazalnikov zaupanja med potrošniki (za 1,4 odstotne točke), v storitvenih dejavnostih (za eno odstotno točko), v predelovalnih dejavnostih (za 0,9 odstotne točke), v trgovini na drobno (za 0,4 odstotne točke) in v gradbeništvu (za 0,2 odstotne točke).

Statistični urad je objavil objavil tudi podrobnejše podatke o kazalnikih zaupanja. Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila oktobra za osem odstotnih točk višja kot septembra in najvišja po letošnjem marcu. V letni primerjavi je bila nižja za dve odstotni točki nižja, od dolgoletnega povprečja je bila za 10 odstotnih točk višja.

Kot ugotavlja, je največji omejitveni dejavnik proizvodnje za največji delež podjetij tudi v tem četrtletju ostalo pomanjkanje usposobljenih delavcev. Sledili so nezadostno domače in tuje povpraševanje ter pomanjkanje delavcev na splošno.

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila oktobra za dve odstotni točki višja kot septembra in za osem odstotnih točk nižja kot oktobra lani ter za sedem odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila oktobru za dve odstotni točki višja kot septembra in za štiri odstotne točke nižja kot oktobra lani. Od dolgoletnega povprečja je bila višja za 35 odstotnih točk. Po treh zaporednih mesecih je bil kazalnik zopet višji kot v prejšnjem mesecu.

Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila oktobra za eno odstotno točko nižja kot septembra in za tri odstotne točke nižja kot oktobra lani. Od dolgoletnega povprečja je bila višja za 14 odstotnih točk.